Духовні цінності в контексті соціокультурного розвитку сучасного українського суспільства

Місце духовних цінностей у структурі національної самосвідомості, особливості ціннісних процесів сучасного українського суспільства, визначення пріоритетних напрямків державної політики в сфері формування духовних цінностей українського суспільства.

Подобные документы

 • Дослідження меценатства в контексті соціокультурних трансформацій сучасного українського суспільства. Розгляд проблеми подолання культурного дефіциту, відродження, розвитку і збереження нашої культури в умовах ринкових соціальноекономічних перетворень.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Характеристика меценатства як виду естетичної діяльності в контексті соціокультурних трансформацій сучасного українського суспільства. Визначення вишуканої природи мистецтва. Аналіз створення художніх колекцій, будівництва закладів освіти та музеїв.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Причини та наслідки трансформації системи цінностей. Вплив культурної глобалізації, інтеграції і міжкультурної взаємодії на зміни ціннісних орієнтирів. Становище традиційних цінностей в сьогоденні. Вплив глобалізації на ціннісні основи суспільства.

  статья, добавлен 22.12.2016

 • Визначення ролі архівів, бібліотек та музеїв у створенні, збереженні та поширенні духовних цінностей. Розгляд реалізації процесу духовного споживання та його значення для задоволення естетичної потреби людини, потреби у пізнанні та у спілкуванні.

  лекция, добавлен 22.07.2017

 • Історія українського кіно. Аналіз фільмів ХІХ століття та їх вплив на свідомість сучасного українського глядача. Кіномистецтво як важлива складова української культури. Роль кіно у формуванні та вихованні патріотизму і висвітлюванні національної ідеї.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Вивчення сутності інноваційної культури та її місця і значення в розвитку сучасного суспільства. Основні завдання ефективної культурної інтеграції. Усвідомлення суспільством необхідності змін та впровадження інновацій в різні сфери суспільного розвитку.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Виявлення місця масової культури в контексті концепції сталого розвитку суспільства. Головна особливість кооперування структури ринкової економіки, цивілізації і засобів масової інформації. Аналіз визначення індивідуальних та колективних цінностей.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Теоретичне осмислення інформаційної та комунікативної функції наукової бібліотеки. Визначення її призначення і пріоритетних напрямків діяльності у процесі ефективної розбудови інформаційного суспільства, автоматизації та переходу до суспільства знань.

  статья, добавлен 30.12.2017

 • Визначення відмінності ціннісних структур свідомості української та російської етнічної спільноти на основі різниці індивідуального й колективного типів соціальної організації. Модель державності, спрямована на захист національних духовних цінностей.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Виявлення чинників актуалізації етнокультурних цінностей в умовах соціокультурних трансформацій суспільства. Дослідження процесів активізації захисних і регулятивних функцій етнокультурних цінностей у ситуації соціокультурної та ціннісної аномії.

  статья, добавлен 12.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.