Dance genre synthesis in the opera "Don Juan” by W. A. Mozart

The study of the embodiment of a concept of a dance genre synthesis in the context of the opera "Don Juan" by W. A. Mozart created at the end of the XVIII century. The influence of different dance genres on formation of the music and stage dramaturgy.

Подобные документы

 • Визначення музичного стилю хорового концерту з урахуванням особливостей розвитку художньої культури XVIII ст. Розробка концепції стильового розвитку жанру вітчизняного хорового концерту кінця XVII – XVIII століття як особливої художньої системи.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Естрадне вокальне мистецтво на сучасному етапі. Рівні майстерності володіння естрадним вокалом. Поєднання різних стилів. Полістилістика у творчості сучасних вітчизняних виконавців. Скетова імпровізаційна манера співу. "World Music" і телевізійні проекти.

  реферат, добавлен 04.12.2017

 • Перспективні напрямки дослідження духовної пісні в контексті інтердисциплінарних студій. Опрацювання репертуарів великої кількості рукописних та друкованих співаників XVII-XVIII ст. Аналіз та обгрунтування етапів розвитку рукописної та едиційної традиції.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

 • Исследование исполнительской и педагогической деятельности певцов-кастратов в музыкальной культуре Италии эпохи барокко, классицизма (XVII-XVIII веков). Ведущее положение и певческое мастерство сопранистов и контральтистов в музыкальном жанре оперы-seria.

  статья, добавлен 26.12.2017

 • Time as musical problem. Dynamization and negation time by painting, Raumkunst. Syncretism, the vague notion of an undialectical continuum of arts in general. The pseudomorphosis toward painting, one of the key categories for Stravinsky. Language of art.

  статья, добавлен 09.09.2012

 • Історія та характеристика різноманітних форм взаємопроникнення і синтезу автентичного фольклору і естрадної музичної культури України (рок, поп-музика і джаз), як результат поширення світового напрямку World Music та загальної тенденції глобалізації.

  автореферат, добавлен 25.02.2015

 • Поняття "перевод" у контексті україно-білоруського грецького "напіву" XVI-XVIII ст., наукові дослідження, присвячені йому. Кондак як один із найдавніших жанрів християнської гімнографії. Різдвяний кондак в Осмогласнику із церковнослов’янським текстом.

  статья, добавлен 28.09.2012

 • Особливості бандурного виконавства в різних стильових напрямках українського музичного простору. Характеристика перевтілення бандури у межах напрямку World music, який вбирає у себе досягнення естрадної музики, джазу та фольклору різних країн світу.

  статья, добавлен 13.05.2018

 • Музыкальное искусство первой половине XVIII века, выраженное творчеством композиторов: Александро Скарлатти в Италии, Жана Филиппа Рамо во Франции, Иоганна Георга Генделя в Англии и Иоганна Себастьяна Баха в Германии. Особенности их произведений и стиля.

  реферат, добавлен 18.06.2010

 • Типологічні особливості українських ірмолоїв та індивідуальні риси Ірмолоя Головні. Аналіз особливостей системи наспівів на основі даного матеріалу. Головні еволюційні процеси церковного співу, що тривали у XVIII ст. на території Російської імперії.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.