"Безплідна земля" Томаса Стернза Еліота та "Відшукування причетного" Григорія Чубая як модерні спроби міфотворчості

Комплексний аналіз деяких аспектів поем "Безплідна земля" Т.С. Еліота та "Відшукування причетного" Г. Чубая, що роблять ці твори сучасним варіантом міфу про сходження у пекло. Концепції сакрального та профанного часу, запропоновані у працях М. Еліаде.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.