Адміністративна відповідальність юридичних осіб

Дослідження адміністративної відповідальності юридичних осіб в правовій системі України. Визначення поняття вини підприємства. Аналіз системи адміністративних стягнень з юридичних осіб. Вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.

Подобные документы

 • Теоретичні і практичні проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб. Дослідження законодавчого складу правопорушення в Україні. Особливості накладення стягнень на юридичних осіб та механізм досягнення мети адміністративного покарання.

  автореферат, добавлен 26.07.2014

 • Аналіз поняття адміністративної відповідальності юридичних осіб. Приклади адміністративної відповідальності юридичних осіб в зарубіжних країнах. Юридична відповідальність як політико-правовий стан, що виникає внаслідок особисто вчиненого правопорушення.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Визначення поняття та особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб, її роль в політичних, духовно-ідеологічних та інших відносинах, у суспільному розвитку. Приклади адміністративної відповідальності юридичних осіб в зарубіжних країн.

  статья, добавлен 14.10.2016

 • Визначення поняття адміністративної відповідальності, як самостійного виду юридичної відповідальності фізичних осіб, встановленої законодавчими актами. Характеристика адміністративної відповідальності юридичних осіб в Україні та шляхи її вдосконалення.

  реферат, добавлен 04.07.2014

 • Поняття, нормативна основа та принципи адміністративної відповідальності. Загальні правила накладення та строки притягнення адміністративних стягнень. Характеристика адміністративних стягнень та їх види. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.

  курсовая работа, добавлен 12.01.2010

 • Актуальні процесуально-правові проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб в Україні. Основні етапи розвитку законодавства про адміністративну відповідальність підприємств, установ, організацій та інших колективних суб’єктів в Україні.

  автореферат, добавлен 29.08.2013

 • Сутність і коло підстав застосування адміністративної відповідальності до фізичних та юридичних осіб країн Європейського Союзу. Правова природа стягнень, що застосовуються до них. Гарантії захисту прав осіб у сфері адміністративної відповідальності.

  автореферат, добавлен 19.09.2018

 • Знайомство з особливостями розробки конкретних рекомендацій, спрямованих на розвиток законодавства, що встановлює та регламентує адміністративну відповідальність юридичних осіб. Характеристика адміністративного правопорушення, скоєного юридичною особою.

  автореферат, добавлен 27.08.2013

 • Періодизація розвитку адміністративної відповідальності юридичних осіб за правопорушення у сфері природокористування. Аналіз теоретичних та практичних питань цієї сфери. Розробка пропозицій щодо вдосконалення адміністративної відповідальності в цілому.

  автореферат, добавлен 20.09.2018

 • Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб як вияв їх цивільної правосуб’єктності. Особливості змісту деліктоздатності юридичних осіб. Види і функції юридичних осіб за Цивільним кодексом України та особливості їх цивільної відповідальності.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.