Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії Середньовіччя

Філософський спадок Середньовіччя як складне і об'ємне джерело дослідницької діяльності. Період історико-філософського осмислення. Основні проблеми онтологічного статусу універсалій. Аналіз взаємопов’язаності логічних та онтологічних підвалин постановки.

Подобные документы

 • Аналіз схоластичного філософського характеру Середньовіччя. Особливості розвитку проблеми універсалій. Характеристика синтетичного стиля мислення Фоми Аквінського. Дослідження антропоцентризму і природничо-наукових орієнтирів філософії епохи Відродження.

  реферат, добавлен 02.04.2017

 • Обґрунтування християнської філософії: апологетика і патристика. Схоластика і дискусія навколо універсалій. Середньовічні філософські системи, їх характеристика. Християнська філософія наприкінці Середньовіччя. Пошуки ідеалів людини в епоху Середньовіччя.

  реферат, добавлен 30.09.2017

 • Обгрунтування християнської філософії, особливості апологетики і патристики. Схоластика і дискусія навколо універсалій, характеристика середньовічної філософської системи. Розвиток християнської філософії наприкінці Середньовіччя, пошуки ідеалів людини.

  курсовая работа, добавлен 23.09.2017

 • Особливості історичного виникнення філософії. Канонічні джерела та напрями філософської думки Стародавньої Індії. Вихідні ідеї середньовічної патристики. Діяльність та екзистенціали людського буття. Рішення проблеми онтологічного статусу свідомості.

  учебное пособие, добавлен 16.10.2014

 • Зміни у світогляді під час переходу від Античності до європейського Середньовіччя. Основні вихідні ідеї середньовічної патристики. Місце філософії у духовному житті Середньовіччя. Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Проблема онтологічного статусу свідомості. Проблема походження свідомості. Ідеальний статус буття свідомості. Свідомість і мова. Структура та функції свідомості. Особливість філософського аналізу свідомості. Концепція єдиного інформаційного поля.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Філософський аналіз феномену ідеалу у концепціях представників класичної філософії. Значення вищих цінностей у життєдіяльності соціуму. Моральні, етичні та соціальні ідеали, відображені в творах філософів Античності, Середньовіччя та Відродження.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Історичні умови розвитку середньовічного світогляду філософії. Розвиток філософії в лоні релігії епохи середньовіччя. Особливості патристики та схоластики. Історико-філософська еволюція суспільства Відродження. Теологія та революція світоглядів.

  реферат, добавлен 18.10.2008

 • Дослідження специфіки розуміння маскулінно-фемінінного в античній філософії. Аналіз особливостей формування гендерних стереотипів у філософії середньовіччя й Ренесансу. Розкриття основних особливостей посткласичного філософського бачення маскулінного.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Визначення змісту самодетермінації (самовизначення). Дослідження поняття епістемології — розділу філософського знання, філософсько-методологічної науки про знання. Характеристика сутності людської особистості, як осереддя людського початку в людині.

  лекция, добавлен 20.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.