Ґендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні

Визначення основних ґендерних проблем в соціально-економічній сфері України, чинників та складових ґендерної нерівності, здійснення комплексної оцінки ґендерної нерівності, в тому числі в регіональному аспекті. Ефективність державної ґендерної політики.

Подобные документы

 • Правова база Європейського Союзу стосовно ґендерної рівності. Українські законодавчі норми щодо ґендерної рівності. Ґендерна демократія як політичний наратив ідеї рівності можливостей чоловіків та жінок. Напрями для розширення економічних прав жінок.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • Визначення основних функцій політики України в економічній сфері на основі аналізу наукових праць відомих представників світової економічної науки та сучасної економічної ситуації в країні. Основні пріоритети та завдання державної економічної політики.

  статья, добавлен 03.12.2017

 • Аналіз методів здійснення соціальної політики через методику розрахунку соціально-економічного рівня розвитку та забезпечення соціально-економічної безпеки регіону в умовах формування інноваційної економіки. Аналіз основних напрямків соціальної політики.

  статья, добавлен 29.01.2017

 • Аналіз інституційних особливостей державної економічної політики в Україні в контексті ефективності. Генезис поглядів щодо реалізації державної економічної політики у сучасній економічній науці. Аналіз динаміки основних макроекономічних показників.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Перелік основних напрямів вдосконалення механізму реалізації державної регіональної економічної політики на основі інтегральної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів в умовах трансформаційних перетворень. Розробка методологічних підходів.

  автореферат, добавлен 22.04.2014

 • Проблеми соціально-економічної диференціації регіонів України. Виявлення аспектів соціальної нерівності якості життя населення. Розгляд інструментів реалізації регіональної соціально-економічної політики. Особливості розвитку соціальної системи регіонів.

  статья, добавлен 21.04.2018

 • Розробка методики комплексної оцінки інноваційного розвитку регіону, який формується під впливом державної, регіональної та соціально-економічної інноваційної політики. Принцип побудови алгоритму оцінки ефективності інноваційного розвитку регіону.

  статья, добавлен 28.09.2016

 • Значення і роль інституційних норм у формуванні засад економічної політики, принципи та підходи до їх формування. Розкриття загальних характеристик основних течій неоінституційної теорії щодо встановлення передумов регулювання в економічній сфері.

  статья, добавлен 29.12.2018

 • Удосконалення методичних підходів до оцінки ефективності заходів державної політики посилення економічної безпеки підприємництва. Оцінка рівня економічної безпеки підприємництва в Україні та ефективність вітчизняної державної політики її забезпечення.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Аналіз проблеми гендерної зайнятості населення України. Особливості різних соціально-демографічних груп населення у сфері зайнятості. Проблема нерівності в оплаті праці чоловіків та жінок, нерівності посадових місць для жінок на керівних посадах.

  статья, добавлен 30.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.