Ґендерний аспект функціонування найменувань осіб за родом занять у фразеології української, англійської та німецької мов

Семантика, структура та національно-культурні особливості фразеологічних одиниць української, англійської та німецької мов із назвами осіб за родом занять. Ґендерний аспект мови. Основні риси ґендерної конотації, властивих фаховим найменуванням.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.