Євромайдан: технології зниження політичної активності

Незадовільна соціально-економічна ситуація в Україні. Вивільнення радикальних настроїв у суспільстві. Нова "мітингова демократія" – Євромайдан у Києві. Сучасні політичні технології впливу для досягнення власної мети. Революційний процес в Україні.

Подобные документы

 • Аналіз проблем протестних рухів в Україні, що об'єднуються загальною назвою "Євромайдан". Осмислення феноменів "Євромайдан" та "Майдан" за допомогою біополітичного проекту М. Хардта і А. Негрі і визначення меж його застосування при аналізі цих феноменів.

  статья, добавлен 01.12.2018

 • Вивчення ґенезу понять "технології" і "політичної технології". Розвиток та визнання в суспільстві ПР як наукової дисципліни. Дослідження сучасних виборчих технологій та їх психологічних спрямувань. Аналіз використання виборчих технологій в Україні.

  реферат, добавлен 09.11.2010

 • Пошук антикризових механізмів трансформації суспільства в Україні. Дослідження проблематики соціально-політичної кризи. Застосування комунікативних технології для досягнення стабільності в країні. Державне управління як засіб розв’язання кризових явищ.

  статья, добавлен 18.02.2014

 • Політологія в системі соціально-гуманітарного знання. Політика як соціальне явище. Історія політичної думки в Україні. Політичні технології: поняття, типологія. Політичні партії, партійні системи, громадські об’єднання та рухи. Вибори і виборчі системи.

  шпаргалка, добавлен 01.02.2012

 • Аналіз передумов формування суспільно-політичної кризи в Україні за часів президентства В.Ф. Януковича. Причинно-наслідковий зв’язок між подіями Євромайдану та збройним конфліктом на Донбасі. Вплив дій РФ, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні.

  статья, добавлен 31.08.2018

 • Історія розвитку політології, сутність і функції політики. Закономірності політичного розвитку, поняття та особливості громадянського суспільства. Демократія та її роль у політичному процесі. Основні концепції політичної влади і політичні технології.

  учебное пособие, добавлен 11.02.2013

 • Дослідження стратегічної мети розвитку України. Її досягнення у сфері забезпечення демократії та верховенства права на шляху до європейської інтеграції. Визначення можливих успіхів країни, створення та реалізація програми, шляхи її вдосконалення.

  статья, добавлен 28.05.2014

 • Генезис корупції, її тенденції, форми поширення і прояву в суспільстві, характер і глибина впливу на політичні процеси. Детермінанти корупції та соціально-політичний простір її репродукування в сучасній Україні. Ефективність антикорупційних механізмів.

  автореферат, добавлен 29.08.2013

 • Проблема діяльності суспільно-політичних рухів. Вплив політики на розвиток громадянського суспільства та демократії. Аналіз діяльності Народного руху України, Євромайдан. Вивчення суспільно-політичних рухів у сучасній Україні, їх типів та функцій.

  статья, добавлен 25.02.2016

 • Аналіз розвитку політичної думки доби Хмельниччини, її роль в соціально-політичних процесах в Україні. Становлення української нації, розвиток національної свідомості і політичних орієнтацій, спрямованих на досягнення власної суверенної державності.

  автореферат, добавлен 25.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.