Етика ділового спілкування у педагогічному колективі

Види та особливості усного та писемного ділового спілкування. Техніка ділового мовлення. Морально-психологічний клімат у колективі. Основні норми та принципи моральної регуляції. Вимоги до культури спілкування. Комунікативна поведінка викладача.

Подобные документы

 • Культура слухання та говоріння як складові частини культури вербального спілкування. Соціальний контекст вербального спілкування, використання в різноманітних ситуаціях різностильового мовного репертуару. Комунікативні бар'єри, шляхи їх подолання.

  реферат, добавлен 31.05.2013

 • Визначення взаємодії. Вплив етичних норм і правил на спільну діяльність. Якості, які допомагають підвищити особистісний вплив. Рівні взаєморозуміння та моральні бар'єри на шляху до нього. Основні механізми взаєморозуміння та роль етики в їх застосуванні.

  реферат, добавлен 20.02.2010

 • Проблема формування у студентів культури спілкування. Система роботи, спрямована на формування мовної компетентності майбутнього педагога, на оволодіння ним мовним етикетом. Взаємозв’язки між поняттями "культура спілкування" і "культура поведінки".

  статья, добавлен 27.08.2012

 • Вивчення комунікативної діяльності в роботі публічної служби, комплексний аналіз явища спілкування. Вивчення сутності та функцій управлінського спілкування. Аналіз взаємозв'язку між некваліфікованою комунікацією та міжособистісними відносинами.

  статья, добавлен 23.02.2022

 • Ділове спілкування як необхідна частина людського життя. Основи та особливості етикету спілкування керівника і підлеглого. Вимоги до етикету прийому відвідувачів. Моральні еталони і зразки поведінки. Дотримання правил поводження з незнайомими людьми.

  статья, добавлен 04.12.2020

 • Організація діалогу як форми спілкування. Полілогічна форма мовленнєвого спілкування, особливості його структурної організації. Комунікативні цікавинки: рекомендації, як треба і як не треба слухати (за Іствудом Аватерочом та Ю.В. Рождественським).

  реферат, добавлен 19.07.2017

 • Теоретичні засади поняття про етикет, характеристика його основних норм та їх еволюція. Спілкування як прояв людської сутності та необхідна передумова існування суспільства. Особливості мови – основи культури, невичерпного океану вселюдського досвіду.

  реферат, добавлен 12.02.2012

 • Службовий етикет, яким він має бути. Особливості та принципи ділового етикету в зарубіжних країнах (США, Британії, Франції, Італії, Німеччини). Етикет керівника і підлеглого. Службові бесіди, телефонні розмови, листи. Мовний етикет ділового листування.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Ділова культура Японії як особливість японського суспільства. Дослідження правил поведінки, поширених в діловому середовищі і які є кодексом поведінки. Аналіз необхідності розуміння ділової культури Японії як умови для успішного ділового спілкування.

  реферат, добавлен 17.12.2018

 • Вплив тенденцій із опосередкування спілкування на зростання відчуженості між людьми, зниження рівня їх комунікабельності, емоційності. Зв'язок культури ділових людей і результатів професійної діяльності, взаємин з колегами, партнерами, клієнтами.

  статья, добавлен 20.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.