Етика ділового спілкування у педагогічному колективі

Види та особливості усного та писемного ділового спілкування. Техніка ділового мовлення. Морально-психологічний клімат у колективі. Основні норми та принципи моральної регуляції. Вимоги до культури спілкування. Комунікативна поведінка викладача.

Подобные документы

 • Віртуальне спілкування в науковій та освітній сфері. Етика дистанційного навчання - норми і правила поведінки в процесі Інтернет-конференцій, семінарів в мережі Інтернет. Педагогічна, соціально-психологічна та організаційна взаємодія викладача і студента.

  статья, добавлен 13.07.2022

 • Колір і малюнок ділового костюма. Особливості вибору і деталі фасону ділового одягу. Взуття в іміджі ділової жінки, місце аксесуарів для підтримання образу. Основні правила виконання макіяжу: тона і колір, догляд за ногтями. Вибір мобільного телефону.

  реферат, добавлен 04.01.2012

 • Професійна етика – кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста під час виконання службових завдань. Норми, які відповідають чинним законам та іншим нормативним документам, професійним знанням, відносинам у колективі. Професійна поведінка бухгалтера.

  доклад, добавлен 01.06.2016

 • Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури. Науково-теоретичне обґрунтування формування професійної етики державних службовців в умовах демократизації. Мовні засоби конструювання іміджу. Компетентність комунікативного процесу.

  дипломная работа, добавлен 07.10.2014

 • Проходження співбесіди як один з надзвичайно важливих етапів при займанні вакантної посади. Основні етичні правила, які треба враховувати на початку ділового інтерв`ю. Справити хороше враження на роботодавця - одна з основних цілей для кандидата.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Проблема спілкування з етичної та естетичної точки зору. Моральні норми закладені в діях (вчинках) вчителя: у діяльності педагога естетичний елемент має місце тоді, коли доторкнулися до найглибших глибин його духовного життя - емоційно-почуттєвої сфери.

  дипломная работа, добавлен 13.09.2010

 • Правила етикету та їх прояв в конкретних формах поведінки людей. Функціональне призначення розмови по телефону як форми спілкування. Перші ознаки перенасиченості розмови: роздратованість та образливість. Залежність емоційного стану людини від настрою.

  реферат, добавлен 27.11.2014

 • Вплив поведінки секретаря у службовій обстановці на враження потенційних клієнтів щодо установи в цілому. Вимоги норм професійної етики до вбрання, прикрас, зачіски та макіяжу службовця. Культура спілкування та обладнання робочого місця секретаря.

  презентация, добавлен 20.10.2015

 • Аналіз особливостей розвитку етикету бізнесменів, її складових і чинників. Дослідження аспектів ділових переговорів та відносин у міжнародному співробітництві. Компетентність у галузі ділового спілкування. Обмін діловою інформацією та досвідом роботи.

  статья, добавлен 15.09.2017

 • Процеси міжсуб'єктної взаємодії як основна сфера реалізації моральної культури спілкування. Сукупність формальних правил, що регулюють зовнішні прояви людських стосунків. Глибокий моральний смисл повсякденного етикету. Основи ввічливості особистості.

  реферат, добавлен 20.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.