На чуже не зазіхаєм, але й свого не віддамо

Характеристика відмінностей, що відрізняють націю від етносу. Аналіз державної ідеї як почуття любові, відчуття побратимства, яке гуртує докупи усіх. Дослідження ідеологічних засад творення нової української держави в творах українських публіцистів.

Подобные документы

 • Дослідження опозиції "своє"/"чуже" у творчості українських письменників зарубіжжя. Розгляд проблеми взаємодії сучасної літературної еміграції із поетами Нью-Йоркської групи. Характеристика спільних рис у творчості представників різних часових груп.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Вивчення творчості та дослідження еволюції ідей Хвильового. Аналіз ідеологічних передумов до творення образу українського письменника. Дослідження впливу західних наративів на сприйняття письменника в Україні після здобуття країною незалежності.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Ідеї, відшукані Ю. Шерехом, суголосні із сучасністю у напівзабутих творах, що перебували на маргінесі естетичної свідомості. Критичні дослідження Ю. Шерехом творів українських письменників - Т. Шевченка, І. Франка, В. Мови, П. Куліша, М. Петренка.

  реферат, добавлен 16.02.2014

 • Розгляд опозиції "своє"/"чуже" у творчості українських письменників зарубіжжя. Дослідження проблеми взаємодії сучасної літературної еміграції із поетами Нью-Йоркської групи, характеристика спільних рис у творчості представників різних часових груп.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Тема кохання у творчості українських письменників. Роль безсмертя і кохання у романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита". Любовна катастрофа у поезіях Г. Гейне, В. Маяковського. Відображення вічної теми любові у трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта".

  презентация, добавлен 03.04.2013

 • Короткий нарис життя Івана Франка як однієї з найбільш видатних фігур української, вітчизняної і світової літератури кінця XІ – початку XX в. Ідеї, прагнення і почуття цілого покоління українського народу, особливості їх відбиття в творах автора.

  реферат, добавлен 19.01.2013

 • Аналіз епосів Гомера та Гесіода через призму ідеї любові. Істинне розуміння та значення поняття "кохання". Багатогранність та глибина конотацій любові, відображених в найперших літературних пам’ятках. Любовні відносини між олімпійськими богами і людьми.

  статья, добавлен 14.07.2016

 • Дослідження в образах героїнь Джейн Остін становища жінки у Великій Британії доби георгіанства. Аналіз стосунків чоловіка і жінки та їх відображення в романах Джейн Остін "Гордість та упередження" і "Почуття і чуттєвість". Проблема шлюбу в творах Остін.

  курсовая работа, добавлен 27.07.2014

 • Аналіз специфіки дитячої літератури, її форм та жанрів. Характеристика Т.Г. Шевченка як основоположника нової української літератури та дослідження теми дитинства у його творах. Знайомство з біографією письменників дитячої літератури та їхніми творами.

  курс лекций, добавлен 12.02.2014

 • Аналіз діяльності відомого ученого-філолога, академіка Григорія Костюка щодо перетворення української мови у засіб комунікації в усіх сферах суспільного життя, набуття нею статусу державної. Дослідження громадсько-культурної діяльності Григорія Костюка.

  статья, добавлен 23.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.