П'ять надзвичайно гострих екологічних проблем України

Основні екологічні проблеми України. Чорнобильська аварія як найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Вода – один з основних природних ресурсів. Широкомасштабна загибель родючих земель. Захист поверхні Землі від водної ерозії та суховіїв.

Подобные документы

 • Вивчення екологічних криз, що виникають внаслідок природних процесів. Основні напрямки впливу людини на навколишнє середовище. Причини і фактори виникнення глобальних екологічних проблем світу. Напрямки вирішення основних екологічних проблем світу.

  курсовая работа, добавлен 25.01.2017

 • Основні напрямки вирішення екологічних проблем в Україні. Особливості забруднення водних ресурсів країни. Умови і причини забруднення земельних угідь. Основні забруднювачі атмосфери. Важливість організації охорони природних ресурсів на державному рівні.

  контрольная работа, добавлен 30.05.2016

 • Основні напрямки екологічних проблем в Україні. Забруднення водних ресурсів України. Умови і причини забруднення земельних угідь. Характеристика джерел забруднення атмосферного повітря. Обґрунтування необхідності охорони природних ресурсів в Україні.

  реферат, добавлен 21.03.2016

 • Чорнобильська аварія як екологічна катастрофа, її наслідки. Історія вибуху на Чорнобильській АЕС. Підходи до пояснення причини аварії, альтернативні версії. Підвищення рівня радіації, забруднення навколишнього середовища: земель, лісів, зараження тварин.

  реферат, добавлен 12.05.2010

 • Характеристика основних екологічних водних проблем України. Дослідження джерел забруднення гідросфери та антропогенного впливу на води Світового океану. Забруднення природних вод України та спостереження за станом хімічного забруднення поверхневих вод.

  дипломная работа, добавлен 02.03.2014

 • Масштаби впливу на довкілля аварії на четвертому блоці Чорнобильської АЕС, що визнана найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Кількість населення, що проживає на забруднених територіях. Вплив катастрофи на розвиток і виховання дітей.

  реферат, добавлен 23.12.2010

 • Вплив людства на природні процеси та зміни біосфери, екологічні кризи. Охорона навколишнього середовища в Україні: проблеми захисту повітряного басейну, забруднення природних вод в басейнах річок, Чорного та Азовського морів; охорона тваринного світу.

  презентация, добавлен 15.09.2013

 • Дослідження наслідків вибуху ядерного реактору та пожежі на Чорнобильській АЕС. Характеристика впливу техногенної аварії на здоров’я людей та на стан навколишнього середовища України та Білорусі. Аналіз сучасного стану Чорнобильської зони відчуження.

  реферат, добавлен 02.04.2012

 • Дослідження основних джерел антропогенного забруднення середовища. Аналіз змін у повітряній оболонці Землі. Небезпека парникового ефекту. Забруднення водних ресурсів та земної поверхні. Винищення лісів. Опустелювання земель. Проблеми тваринного світу.

  реферат, добавлен 07.05.2015

 • Знищення природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища, критичний стан біосфери планети. Несприятливі екологічні процеси, забруднення води, грунту і повітря, опустелювання земель, знищення лісів. Озонова діра в атмосфері, парниковий ефект.

  реферат, добавлен 08.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.