N-арилсульфоніл-n-хінонмоно- та дііміни зі стерично утрудненим атомом нітрогену

Дослідження реакційної здатності N-арилсульфоніл–n-хінонімінів. Синтез, реакції та пошук шляхів практичного використання N-заміщених -n-хінонімінів та продуктів їх реакцій. Дослідження стеричного напруженого зв'язку С= N в заміщених хінонімінах.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.