Еволюція касового виконання державного бюджету за доходами

Поняття касового виконання державного бюджету за доходами. Недоліки банківської системи виконання бюджету. Система електронних платежів Нацбанку України. Структура єдиного казначейського рахунку. Відповідальність Національного банку за розмір емісії.

Подобные документы

 • Характеристика діяльності регіональних органів Державного казначейства стосовно виконання державного бюджету за видатками. Вивчення сучасного стану касового виконання державного бюджету, розробка ефективних заходів щодо скорочення видатків бюджету.

  дипломная работа, добавлен 27.09.2010

 • Сутність державного бюджету, його призначення та роль. Передмови створення та етапи формування бюджетної системи в Україні, складання, затвердження і виконання бюджету. Особливості українського державного боргу і дефіциту бюджету, їх причини та види.

  курсовая работа, добавлен 18.01.2010

 • Зміст державного регулювання через систему оподаткування, формування та прогнозування показників статей податкових надходжень бюджету, його завдання та підходи до практичної реалізації. Аналіз динаміки виконання доходної частини зведеного бюджету.

  автореферат, добавлен 27.04.2014

 • Розкриття сутності поняття дефіциту державного бюджету та визначення його соціально-економічних наслідків. Розгляд динаміки змін доходів, видатків держави та стану бюджетного сальдо України за 2012-2017 років. Причини виникнення дефіциту бюджету.

  статья, добавлен 09.05.2018

 • Історія виникнення державного боргу як економічної категорії. Сутність і види, структура державного боргу, проблема його обслуговування, реструктуризація. Зв’язок з дефіцитом платіжного і торгового балансу, економічне поняття дефіциту державного бюджету.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2012

 • Формування, складання і виконання місцевого бюджету. Аналіз виконання бюджету Тальнівського району: стан видатків на соціальний захист населення, фінансування соціально-культурної сфери, народного господарства та органів місцевого самоврядування.

  дипломная работа, добавлен 09.02.2011

 • Забезпечення своєчасного, повного і безперервного фінансування передбачених бюджетом заходів. Вивчення основних принципів виконання бюджетів. Розпис доходів і видатків. Здійснення розподілу загальнодержавних доходів органами Державного казначейства.

  реферат, добавлен 22.07.2017

 • Сутність бюджету-забезпечення виконання державою її основних функцій. Суспільне і політичне значення бюджету. Напрямки бюджетної політики. Бюджетний устрій. Розподіл доходів. Дефіцит бюджету. Фінансова дисципліна підприємств. Легалізація доходів.

  курсовая работа, добавлен 29.08.2008

 • Види державного боргу. Правове регулювання бюджетного дефіциту. Аналіз статей доходу бюджету України. Трансфертні платежі як протилежність податків. Проблеми, пов'язані з проведенням фіскальної політики. Шляхи скорочення дефіциту державного бюджету.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2012

 • Формування, класифікація та механізми фінансування бюджетного дефіциту. Економічна сутність бюджетного боргу держави, його форми, поділ та склад. Характеристика, основні причини виникнення та шляхи вирішення дефіцитності державного бюджету в Україні.

  курсовая работа, добавлен 23.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.