"...І тут є життя": тюремні будні ув’язнених спілчан

Діяльність членів організацій Української соціал-демократичної спілки як "боротьба з існуючим суспільним ладом", наслідком участі в якій ставали арешти та тюремне ув’язнення. Особливості використання перебування у в’язниці для укладання законного шлюбу.

Подобные документы

 • Боротьба проти радянської тоталітарної системи за незалежну і соборну Україну на Галичині. Масові арешти та вивезення на Сибір учасників українського визвольного руху. Мета та методи діяльності карально-репресивних органів СРСР. Умови життя поселенців.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Факти і легенди про кошового отамана П. Калнишевського в документах архівів. Обранець козацької громади. Колонізаційна діяльність Петра Калнишевського. Останні роки Запорозької Січі. Ув'язнення Калнишевського та його перебування у Соловецькому монастирі.

  реферат, добавлен 03.01.2011

 • Коротка біографічна довідка з життя Франсуа Міттерана. Шлях у політику. Боротьба народного діяча за президентський пост у 1965 році, діяльність в опозиції. "Третя сила". Аксіома західній соціології і політології. Демократизація виборчої системи.

  реферат, добавлен 02.10.2014

 • Заснування Спілки архівістів України і перші роки діяльності. Другий та третій з’їзд, засоби інформації. Соціальний статус архівіста. Коротка історія встановлення Дня працівників архівних установ. Коротка характеристика діяльності спілки у ХХІ столітті.

  контрольная работа, добавлен 23.05.2016

 • Роль просвітницького руху громадських організацій, об’єднань, товариств, політичних партій у національному відродженні України. Напрями культурно-освітньої роботи організацій "Просвіти". Діяльність і значення інтелігенції та видатних історичних постатей.

  статья, добавлен 06.10.2017

 • Зростання національної свідомості українського народу, боротьба за державні права. Створення першої демократичної держави на території України — Української Народної Республіки. Виникнення інших форм української державності - гетьманату та УРСР.

  реферат, добавлен 26.08.2013

 • Огляд діяльності польської демократичної опозиції в 1970-х роках. Комплексний аналіз основних форм і методів боротьби політичних рухів в цей період за демократизацію всіх сфер суспільно-політичного життя країни, здобуття Польщею справжнього суверенітету.

  автореферат, добавлен 25.09.2013

 • Суспільно-політичне життя єврейської національної меншини у міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.). Діяльність основних організацій, партій різних напрямів діяльності. Антисемітська політика багатьох польських урядів. Методи діяльності єврейських організацій.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Суспільно-політична діяльність філій УНС на Поділлі підчас перебування при владі П. Скоропадського та Директорії Української Народної Республіки. Роль місцевого представництва нової влади. Проблемо-хронологічний і статичний метод дослідження теми.

  статья, добавлен 30.07.2013

 • Тернистий шлях українського народу до створення своєї незалежності. Діяльність М. Грушевського в роки української національно-визвольної боротьби (1917-1921 рр.). Огляд історичних фактів, конкретних подій, на тлі яких відбувалася державотворча діяльність.

  статья, добавлен 24.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.