Взаємодія та взаєморозуміння як етичні процеси

Поняття взаємодії і взаєморозуміння. Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил. Мораль і особистісний вплив. Взаєморозуміння та його рівні. Бар'єри на шляху до взаєморозуміння, зокрема моральні. Етичні норми поведінки у ділових стосунках.

Подобные документы

 • Предмет і завдання курсу з етики і психології ділового спілкування. Взаємодія та взаєморозуміння. Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил. Правила поведінки службовців. Вербальні засоби спілкування, мовленнєвий етикет. Бесіда по телефону.

  контрольная работа, добавлен 16.10.2013

 • Ділове спілкування та його особливості. Етичні норми ділових взаємовідносин, знання й уміння, пов'язані з обміном інформацією, використанням способів та засобів взаємовпливу, взаєморозуміння. Правила поведінки партнерів, які сприяють розвитку співпраці.

  реферат, добавлен 01.11.2015

 • Мораль як важливий елемент людської життєдіяльності. Дефініція морально-етичних норм діяльності. Виокремлення найбільш суттєвих базових принципів медіації відновного правосуддя. Опис етичних стандартів медіатора як посередника у вирішенні конфлікту.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Поняття культури поведінки. Особливості етикету (порядку проведення певної церемонії), історія його виникнення. Етнонаціональний колорит етикету. Сучасний етикет і його основа (моральні принципи гуманізму та демократизму). Поняття скромності в культурі.

  контрольная работа, добавлен 25.12.2014

 • Основні рівні взаєморозуміння (згода, розуміння (осмислення) та співпереживання) та їх особливості. Характер міжособистісних взаємин, його прояв у діловому спілкуванні. Продуманий добір засобів і механізмів впливу як важлива складова культури спілкування.

  контрольная работа, добавлен 17.10.2012

 • Основні етичні проблеми сучасної цивілізації. Ціннісний аспект наукового знання. Моральне осмислення екологічних проблем. Етичні проблеми в контексті розвитку сучасних біотехнологій. Масові комунікації та їх вплив на моральну свідомість особистості.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Етичні погляди Платона. Функції і норми моралі. Етична свідомість і її структура. Пафос і його відроджувальна роль в художньому творі. Евдемонізм як принцип тлумачення й обґрунтування моралі, відповідно до якого щастя є вищою метою людського життя.

  реферат, добавлен 08.10.2009

 • Етикет і взаємини з іноземцями. Правила у світі моди. Оформлення візитних карток дипломатичного характеру. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті ділового спілкування. Вербальне спілкування. Техніка мовлення. Голос, жести та пози у процесі спілкування.

  реферат, добавлен 03.06.2010

 • Особливості формування етичних норм у службових відносинах. Визначення управлінських заходів забезпечення ділових етичних відносин. Інструменти поліпшення етичності поведінки в організаціях. Необхідність дотримання правил і норм ділового етикету.

  лекция, добавлен 22.03.2018

 • Бізнес-етика: історія її виникнення, поняття, риси, етичні правила та стан на сучасному етапі розвитку суспільства. Основні етичні норми та принципи ведення справи. Корпоративні кодекси ділової поведінки людини. Взаємна довіра як основа етики бізнесу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.