Ґенеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ століття

Вивчення ролі і внеску українських науковців в розробку питань акціонерного підприємництва, розкриття соціально-економічних та політичних умов його становлення в Росії й Україні. Дослідження творчої спадщини економістів Л. Петражицького та І. Тарасова.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.