Реконструкція біблійної легенди у новелі "Чайки летять на схід" Івана Чендея

Інтерпретація сюжету, що була напрацьована в радянську добу. Підходи до прочитання та інтерпретації твору "Чайки летять на схід". Історична основа твору – реальні події, що відбувалися у 1944 році, коли на територію Хустщини був закинутий з Москви десант.

Подобные документы

 • Розгляд особливостей інтерпретації сюжету гомерівської "Одіссеї" у short story Т. Гарді. Аналіз твору у контексті творчого доробку письменника. Інтерпретація сюжету гомерівського епосу в поєднанні з зображенням в ньому складності людських стосунків.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Особливості використання семіотичного моделювання у процесі аналізу літературного твору. Трактування терміну "літературна модель", ступінь необхідності її виокремлення під час інтерпретації твору та класифікація можливих видів літературних моделей.

  статья, добавлен 15.05.2018

 • История создания, критика и анализ "Чайки" Чехова, "Бесприданницы" Островского и "Чайки по имени Джонатан Ливингстон" Баха. Сравнительный анализ, сходства и различия в разных трактовках данного образа; интерпретации в фильмах и театральных постановках.

  курсовая работа, добавлен 03.05.2019

 • Творчість Івана Чендея як важлива частина історико-літературного процесу української літератури другої половини ХХ століття. Антропологічна стратегія I. Чендея: поєднання непоєднуваного. Вплив соціалістичних ідеалів Івана Чендея на його творче надбання.

  доклад, добавлен 27.08.2012

 • Особливості творчої індивідуальності письменника. Аналіз розвитку теоретичної думки щодо композиції, сюжету, фабули. Розгляд своєрідності сюжету та позасюжетних елементів твору. Вивчення впливу структурних елементів на сюжетобудування та композицію твору.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Оповідання "Цимбаланя" Івана Чендея. Образ людини-артиста у виявах ідеї "симфонізму". Висвітлення характеру героїні твору, талановитої жінки-музики, для якої усвідомлення власної обдарованості означало переживання болісного внутрішнього конфлікту.

  статья, добавлен 16.02.2018

 • Проблеми складових структури, композиції ліричного твору на матеріалі української та російської поезії ХІХ-ХХ століть, їх взаємозв’язки та функції. Питання наявності сюжету і фабули в ліриці, а також типології сюжетів за їх будовою та розвитком.

  автореферат, добавлен 24.02.2014

 • Своеобразие воплощения чеховской традиции в драматургии Л. Петрушевской. Исследование влияния "Чайки" А.П. Чехова на "новую драму" Н. Коляды (пьеса "Чайка спела"). Определение специфики интерпретации чеховской "Чайки" Ю. Кувалдиным (пьеса "Ворона").

  автореферат, добавлен 01.05.2018

 • Біографічний портрет П. Куліша. Історія написання твору "Чорна рада", його жанр, тема, головна ідея та історичні події. Проблематика та скорочений зміст роману, характеристика головних персонажів. Екранізація роману та коротка анотація до твору.

  презентация, добавлен 12.02.2016

 • У статті визначається місце та роль пейзажу у художньому доробку Дніпрової Чайки, зокрема у жанрі поезія у прозі. Аналізуються засоби та прийоми творення картин природи. Досліджуються основні особливості творів, що увійшли до циклу "Морські малюнки".

  статья, добавлен 03.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.