Еволюція класичної політичної економії ХІХ ст.

Розвиток ідейної спадщини А. Сміта вченими. Ідеології економічного лібералізму. Механізми зростання приватного та національного багатства на основі поділу праці, теорій вартості, класового поділу суспільства. Інституціональні погляди Т. Веблена.

Подобные документы

 • Зародження класичної політичної економії, основні ідеї прибічників класичної школи. Система економічних вчень А. Сміта, його погляди на внутрішню структуру капіталізму. Проблеми ринку в працях Д. Рікардо. Критика ідей класичної школи, праці Дж.С. Мілля.

  реферат, добавлен 18.07.2010

 • Адам Сміт (1723—1790) — видатний англійський економіст, представник класичної буржуазної політичної економії. Коротка біографія, праця "Дослідження про причини і природу багатства народів". Метод А. Сміта: розвиток економіки і об'єктивні закономірності.

  реферат, добавлен 17.11.2009

 • Еволюція класичної політичної економії в Англії та Франції. Політекономії в працях Петті, а у Франції – у працях Буагільбера. Школа фізіократів: виникнення, основні положення. Учення А. Сміта і Д. Рікардо. Розвиток класичної політекономії в ХІХ ст.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Раннє життя, навчання в університетах, викладацька кар'єра, виховательство та подорожі. Дослідження природи та причин багатства народів. Теорія моральних почуттів. Перевага поділу праці. Останні роки життя. Економічно-політичні наслідки Адама Сміта.

  реферат, добавлен 13.12.2014

 • Підхід до суспільства Дж. Локка та Т. Гоббса, спільне та відмінне. Поділ праці як головний фактор зростання комерційного суспільства. Головні завдання економічного лібералізму. Поняття невидимої руки. Зміст та завдання концепції економічної людини Сміта.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Зародження і розвиток політичної економії: загальна характеристика перших та сучасних теорій, класичної та марксистської політекономії. Трактування предмета науки, її методів і функцій. Механізм дії економічних законів і поняття економічних категорій.

  реферат, добавлен 25.12.2010

 • Спеціалізація, як першопричина суспільного поділу праці. Етапи розвитку суспільного поділу праці. Сутність і умови кооперування. Поняття міжнародного поділу праці як основи суспільного поділу праці. Відносини обміну при суспільному поділі праці.

  курсовая работа, добавлен 03.12.2009

 • Зміст суспільного поділу праці як джерела соціально-економічного розвитку: структура, форми, функції і роль в умовах ринкових відносин. Дослідження виробничих процесів, диференційна система оплати праці. Вимоги і потреби міжнародного поділу праці.

  курсовая работа, добавлен 17.09.2010

 • Дослідження основних економічних теорій: класичної політичної економії, марксизму, маржиналізму, монетаризму, неокласичного напряму та кейнсіанства, їх погляди на господарське життя суспільства. Аналіз економічних законів і економічних відносин.

  реферат, добавлен 28.03.2015

 • Трактування поняття політичної економії. "Трактат про податки і збори" Вільяма Петті. Особливості розвитку французької економіки. Вчення Адама Сміта. Політична економія Ж.-Б. Сея. Передумови появи неортодоксальних ідей та теорій історичної школи.

  реферат, добавлен 06.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.