З досвіду реалізації міжпредметних зв’язків у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації

Умови для міжпредметних зв’язків фізики з іншими дисциплінами у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації технічного профілю. Профільна диференціація в умовах навчання в технічному коледжі. Курс фізики в циклі загальноосвітніх дисциплін.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.