Корекційна програма зниження тривожності школяра

Дослідження особливостей тривожності та замкнутості школярів, емоційної сфери дітей підліткового віку. Опис формування адекватної самооцінки учнів, віри у свої сили й можливості. Аналіз підготовки вчителів і батьків до виконання ними завдань корекції.

Подобные документы

 • Категорія інтелекту як предмет психолого-педагогічного дослідження. Особливості співвідношення перебігу інтелектуального розвитку 6–8-річних школярів та проявів тривожності. Розробка програми корекції надмірної тривожності учнів молодшого шкільного віку.

  автореферат, добавлен 30.10.2013

 • Визначення поняття "самооцінка". Особливості та чинники формування самооцінки молодших школярів. Аналіз стану розробленості проблеми самооцінки дітей на базі СЗШ №13. Рекомендації щодо покращення формування адекватної самооцінки дітей шкільного віку.

  курсовая работа, добавлен 08.04.2015

 • Фактори, критерії, рівні сформованості особистісної тривожності молодших школярів та показники їх прояву. Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей. Розробка програми подолання особистісної тривожності учнів початкової школи.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

 • Корекційна програма яка включає три цикли ігор. I цикл - ігри, спрямовані на зниження тривожності і підвищення активності дітей. II цикл - оволодіння способами встановлення відносин з іншими дітьми. III етап - ігри для розвитку емоційного самовизначення.

  практическая работа, добавлен 17.08.2010

 • Вплив тривожності на емоційне самопочуття та функціональні можливості психіки людини. Емоційна сфера та психофізіологія в підлітковому віці. Рівні тривожності як емоційного явища. Експериментальне дослідження рівня тривожності учнів десятого класу.

  курсовая работа, добавлен 02.11.2011

 • Особливості емоційної сфери дошкільника. Фактори, що формують тривожність у дітей. Психофізіологічна основа страхів, їх статево-вікові особливості. Визначення спектру дитячих страхів та рівня тривожності у дітей з урахуванням гендерного аспекту.

  дипломная работа, добавлен 21.02.2012

 • Визначення сутності поняття "самооцінка". Виявлення особливостей формування самооцінки у дітей підліткового віку. Співвідношення самооцінки підлітків з віковими закономірностями розвитку дитини. Виявлення головних чинників впливу на самооцінку підлітка.

  статья, добавлен 08.10.2016

 • Поняття та значення тривожності в процесі формування особистості в молодшому шкільному віці, її вплив на шкільну адаптацію та успіхи у навчанні. Методика психологічної корекції поведінки учнів, розвиток мотиваційної сфери та пізнавальних процесів.

  курсовая работа, добавлен 15.10.2014

 • Аналіз та чинники, що впливають на формування адекватної поведінки працівників ОВС при виконанні ними оперативно-службових завдань. Залежність якості виконання робіт від індивідуально-психологічних особливостей. Шляхи оптимізації в процесі підготовки.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Визначення поняття тривожності. Дослідження психічних станів тривожності. Аналіз особливостей навчання, як виду діяльності, яке характеризується високою нервово-психічною напругою, інформаційною насиченістю, хронічною втомою, підвищеною тривогою.

  статья, добавлен 29.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.