Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання

Розгляд закономірностей виділення метану від масиву вугілля. Дослідження процесу провітрювання виїмкових дільниць. Характеристика продуктів десорбції та деструкції із вугілля. Обґрунтування внутрішньої дифузії в процесі накопичення рудничного газу.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.