Жанрова еволюція творчості В. Ґолдінґа 1950–1980-х років

Еволюція романних форм у прозі В. Ґолдінґа. Тенденції, напрями дослідження творчості письменника у вітчизняному і зарубіжному літературознавстві. Специфіка сюжетно-композиційної організації, її вплив на жанрову природу, часопросторові відносини у романах.

Подобные документы

 • Ризоморфність роману "Видима темрява". Симулякральність існування у романі "Паперові люди". Дослідження жанрової і сюжетно-композиційної специфіки роману "Подвійний язик". "Відкритий твір" як методологічна засада дослідження пізніх романів В. Ґолдінґа.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Філософські домінанти романів, що передували трилогії, акцентуючи увагу на тих із них, до яких автор звертається у 80-х роках. Жанрові особливості роману-притчі В. Ґолдінґа на прикладі морської трилогії та її відмінність від романів-притч 50–70-х років.

  автореферат, добавлен 09.11.2013

 • Проблеми функціонування "літературних архетипів" у європейському загальнокультурному контексті. Творчість Вільяма Ґолдінґа у сучасному літературознавстві. Аксіологія переосмислення традиційних легендарно-міфологічних структур у працях письменника.

  учебное пособие, добавлен 22.04.2015

 • Розгляд творчості південноафриканського письменника Дж.М. Кутзее в сучасних літературознавчих студіях. Вивчення творчості письменника з точки зору постколоніальної критики. Жанрова природа, наративна структура та мотивних устрій літературного доробку.

  статья, добавлен 03.12.2018

 • Еволюція творчості Д. Лоуренса, як художника-модерніста, вплив на нього естетики і поетики російських письменників-реалістів другої половини ХІХ століття. Дослідження розвитку романної творчості письменника у створенні англійського психологічного роману.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Основні тенденції в історії вивчення творчості І.Е. Бабеля у світовому літературознавстві. Особливості формування композиційної структури та жанрова своєрідність тексту "Кінармії". Функціонування та взаємодія мотиву смерті та мотиву еросу у книзі.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Поняття "жанр" і похідні від нього, методологічні підходи до дослідження прозових жанрів у літературі. Вивчення творчості В. Некрасова в критиці і літературознавстві, еволюція героя. Роль українських мотивів у формуванні жанрового змісту творів митця.

  автореферат, добавлен 25.08.2015

 • Огляд критичних і літературознавчих праць В. Голобородька. Дослідження сюжетно-композиційної структури творів і особливостей їхньої суб’єктної організації. Роль фольклорних кодів і концептуальних образів-символів у творчості українського письменника.

  автореферат, добавлен 12.07.2014

 • Виявлення провідних міфопоетичних особливостей творчості Відала в межах історико-міфологічного дискурсу як організуючого чинника його прози. Оцінка творчості Ґора в зарубіжному, радянському та українському літературознавстві й літературній критиці.

  автореферат, добавлен 25.08.2015

 • Ретроспектива особистого досвіду в творчості Ч. Діккенса. Труднощі дитинства письменника та їхній вплив на творчість. Загальна характеристика періодів та мотивів творчості письменника. Моралізм та повчальність як методи реалізму в творах Діккенса.

  реферат, добавлен 06.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.