Ґендер і засоби масової інформації

Наявні в суспільстві проблеми ґендерної нерівності та їх масмедійне відображення. Роль засобів масової інформації у формуванні суспільної думки стосовно суспільних проблем. Принципи функціонування масмедіа. Образ суспільства у медійному відображенні.

Подобные документы

 • Визначення ролі засобів масової інформації у формуванні громадської думки в сучасному суспільстві. Розгляд діяльності державних органів, зокрема поліції в Україні. Відображення в засобах масової інформації громадської думки щодо силових органів.

  статья, добавлен 15.03.2018

 • Засоби масової інформації, мас-медіа: поняття, структура, характерні риси. Ключові функції ЗМІ. Поняття політичного маніпулювання свідомістю. Лінійна модель комунікації Лассева. Теорії масової комунікації. Значення ЗМІ у формуванні суспільної думки.

  контрольная работа, добавлен 02.02.2011

 • Мова і засоби масової інформації як фактори формування гендерної рівності і нерівності. Теоретичний аналіз гендерних проблем та їх відображення в ЗМІ. Образ жінки і чоловіка у стереотипах незалежної України. Огляд мовного матеріалу журналістських текстів.

  реферат, добавлен 27.02.2016

 • Загальна характеристика масових комунікацій та засобів масової інформації. Діяльність інформаційних агентств. Роль преси і радіо, телебачення в формування громадської думки. Сутність журналістики. Загальні правила відносин із засобами масової інформації.

  контрольная работа, добавлен 29.10.2013

 • Виникнення масової комунікації та засобів масової інформації, їхній вплив на соціалізацію населення. Засоби массової інформації як агент впливу на соціалізацію особистості. Засоби масової інформації як якісно нові суб’єкти політичних комунікацій.

  курсовая работа, добавлен 25.04.2010

 • Засоби масової інформації як спільна система з особливою структурою комунікативного процесу. Телебачення як механізм соціального контролю. Види суспільств з позиції циркулювання в них масової інформації. "Дзеркальне" відображення роботи ЗМІ в Інтернеті.

  реферат, добавлен 13.03.2013

 • Питання обігу інформації, деліберативна і медіальна демократія. Журналіст як політичний оглядач. Засоби масової інформації як сторона політичного дискурсу, вплив на демократію. Пошуки ідеальної моделі функціонування державних засобів масової інформації.

  статья, добавлен 19.02.2016

 • Діяльність засобів масової інформації (ЗМІ) в тоталітарному суспільстві. Вплив преси на суспільство, його стан і розвиток. Акумуляція досвіду та волі мільйонів людей ЗМІ, формування і вираження громадської думки в державі з тоталітарним режимом.

  статья, добавлен 02.10.2018

 • Засоби масової інформації як головні носії і поширювачі інформації у суспільстві, їх соціальна роль і значення. Обмеження впливу ЗМІ на людину і суспільні процеси. Участь громадськості в прийнятті державних рішень і здійсненні впливу на творення політики.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Поняття "гендер" і його роль у формуванні образу жінки в сучасному суспільстві. Поняття "образ", особливості його сприйняття і "впливу" на аудиторію засобів масової інформації. Проблема висвітлення діяльності ділових жінок в ЗМІ. Орієнтація на стереотипи.

  курсовая работа, добавлен 21.06.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.