Сюрреалізм у сучасному мистецтві та літературі

Філософські та естетичні засади сюрреалізму, що характеризується відірваністю від реального світу та нелогічністю. Творчість видатних поетів і художників, що використовували цей напрям. Адаптація А. Бретоном автоматичного письма для потреб мистецтва.

Подобные документы

 • Дослідження творчого шляху та особистості Сальвадора Далі. Характеристика сюрреалізму, модерністського напрямку у мистецтві ХХ століття, що проголосив джерелом мистецтва сферу підсвідомості. Аналіз ідей фрейдизму та ніцшеанства у сюрреалізмі художника.

  реферат, добавлен 09.02.2012

 • Загальне поняття про модернізм, абстракціонізм, авангардизм. Коротка біографічна довідка з життя Казимира Малевича. Експресіонізм як напрям в мистецтві та літературі в першій половині ХХ ст. Кубізм, сюрреалізм, футуризм, дадаїзм та постмодернізм.

  презентация, добавлен 19.04.2012

 • Маніфестантний характер нових принципів у мистецтві Європи. Об'єктивний метод дослідження світу у художників-кубістів. Теоретична програма футуристів. Мондріан як практик і теоретик абстрактного мистецтва. Кандінський про відрив мистецтва від дійсності.

  реферат, добавлен 24.04.2010

 • Експресіоністична поезія Гейма. Властивість поезії раннього експресіонізму. Його зв'язок з психоаналізом. Серія робіт "Маски смерті" Райнера. Теоретична програма сюрреалізму Фрейда. Відокремлення сюрреалізму від дадаїзму. Складові частини неодадаїзму.

  реферат, добавлен 24.04.2010

 • Сюрреалістичні тенденції в авангардистському кіно. Виникнення одного з провідних авангардистських напрямків — сюрреалізму, його теоретичних засад, втілення сюрреалістичних принципів у кінематографі у творчості М. Рея, Ж. Дюлак, Ж. Кокто і Л. Бунюеля.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Характеристика напрямів розвитку образотворчого мистецтва та художньої культури XX ст. Виникнення нових течій у культурах країн світу: абстракціонізму, футуризму, сюрреалізму, кінетичного мистецтва. Видатні діячі культури епохи та їх основні твори.

  контрольная работа, добавлен 21.06.2011

 • Історія розвитку театрального мистецтва в Древній Греції, Римі та Середньовічній Європі. Особливості акторського мистецтва Західної Європи XX ст., яке цікаве і своїми відверто формалістичними пошуками, що велися у межах експресіонізму та сюрреалізму.

  реферат, добавлен 30.03.2012

 • Поєднання різних епох, країн, жанрів і видів мистецтва в сучасному творчому пізнанні світу і суспільних явищах на прикладі формування і реалізації пересувної художньої виставки іспанського художника А. Міро в Україні і Литві. Риси сучасного мистецтва.

  статья, добавлен 28.08.2016

 • Культура як це внутрішня духовна сила людського єства. Рефлексія над основними життєвими цінностями. Сюрреалізм у культурі XX ст. Тема людини в сучасному мистецтві, зміна її ролі і значення. Експериментальні пошуки художнього втілення теми людини.

  реферат, добавлен 12.10.2014

 • Розкриття сутності явищ, які відбувалися у культурі та мистецтві ХХ ст. та їх вплив на сьогоднішній стан культури, мистецтва та взаємодії людини та світу. Зв’язок філософії та мистецтва. Постмодерн як культура реконструкції світу, спосіб вираження людини.

  статья, добавлен 04.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.