Еволюція грошей

Основні концепції, що пояснюють причини виникнення грошей: раціоналістична й еволюційна. Функція грошей як міри вартості в епоху золотих й повноцінних паперових грошей. Еволюція функції грошей як засобу платежу. Суть грошового обігу, його стабільність.

Подобные документы

 • Походження. Суть та функції грошей. Види грошей. Грошові агрегати. Еволюція грошей у ХХ столітті. Суть грошей закладена у 5 функціях: міра вартості, засіб обігу, платежу та нагромадження, світові гроші. Виникнення грошей пов’язане з розвитком обміну.

  реферат, добавлен 25.12.2008

 • Історія походження грошей. Роль держави у створенні грошей. Властивості грошей, що розкривають їхню сутність. Форми прояву вартості грошей як капіталу. Форми грошей та їх еволюція. Функції грошей: як міри вартості, як засобу обігу, як засобу платежу.

  контрольная работа, добавлен 08.06.2009

 • Еволюція форм грошей, концепції щодо їх походження: еволюційна, раціоналістична концепція. Класифікація форм грошей: товарні, металеві, кредитні (паперово-кредитні), електронні. Перехід від повноцінних до неповноцінних грошей. Сутність та функції грошей.

  реферат, добавлен 23.02.2010

 • Історія виникнення перших грошей, їх еволюція. Причини появи і широкого поширення паперових грошей. Потреби ринку в забезпеченні ефективного обміну та його вимоги до грошей. Концепції сутності грошей, їх функції. Поняття про загальний грошовий еквівалент.

  курсовая работа, добавлен 29.09.2011

 • Основні уявлення про гроші, їх функції та роль у суспільному відтворенні. Характеристика грошей як міри вартості, особливості їх як засобу обігу, вимоги щодо сталості грошей як засобу платежу. Специфіка кредитних грошей та призначення їх нагромадження.

  реферат, добавлен 10.08.2009

 • Природа та властивості грошей, їх основні функції і підфункції. Еволюційна і раціоналістична концепції походження грошей. Закони грошового обігу. Еволюція, поняття грошової системи, структура та зміст її елементів, особливості функціонування в Україні.

  реферат, добавлен 29.10.2011

 • Особливості роздвоєності вартості золотої монети. Характеристика аспектів засобу обігу. Роль грошей у розвитку економіки та еволюція ролі грошей в економіці України. Аналіз функції нагромадження вартості. Причини розширення сфери функціонування грошей.

  контрольная работа, добавлен 20.02.2014

 • Грошова форма вартості й сутність грошей. Головні функції грошей, їх економічне значення та характеристика. Система золотого стандарту та еволюція грошей у XX столітті. Закони та основні елементи обігу грошей. Структура грошової маси в Україні.

  реферат, добавлен 01.02.2011

 • Раціоналістична і еволюційна концепції походження грошей. Роль держави у запровадженні грошей, їх суть и еволюція. Форми функціонування грошей на сучасному етапі розвитку економіки. Вартість грошей як капіталу та характеристика їх основних функцій.

  реферат, добавлен 13.09.2015

 • Вивчення концепції походження грошей, основні фактори взаємозв’язку держави та еволюції грошей. Дискусійні питання визначення сутності грошей, характеристика їх форм. Вартість та функції грошей, значення та природа грошей як загального еквівалента.

  реферат, добавлен 22.04.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.