"Театр для діалогу”: на перетині з активізмом і терапією

Розгляд мистецтва як соціальної терапії. Аналіз театральних систем Аристотеля і Брехта. Поєднання філософії та психоаналітики у книзі А. Бадью "Театр для діалогу". Відновлення громадянських зв’язків засобами театру. Критика П. Фрейре системи навчання.

Подобные документы

 • Витоки стародавнього римського театру, особливості його становлення та розвитку в республіканську та імператорську епохи. Жанри римського театру. Особливості організації театральних вистав. Вплив античного театру на розвиток театрального мистецтва.

  реферат, добавлен 26.03.2014

 • Дослідження феномену сакрального театру, його динаміки і та внутрішньої єдності на рівні системи жанрів. Містерія як домінуючий жанр сакрального театру. Вивчення структури театральної системи як сукупності сценічних жанрів і прийомів інсценізації.

  автореферат, добавлен 13.07.2014

 • Розгляд історії походження давньогрецького театру. Організація театральних вистав. Актори і маски. Хор і глядачі. Давньогрецькі драматурги (Есхіл, Софокл, Еврипід і Аристофан). Архітектура давньогрецького театру. Основні види давньогрецьких театрів.

  реферат, добавлен 09.04.2011

 • Види театру за Бертольдом Брехтом. Загальна характеристика теорії епічного театру. Художнє втілення основних положень епічного театру в п'єсі "Матінка Кураж та її діти". Значення епічного театру Брехта для подальшого розвитку світової драматургії.

  контрольная работа, добавлен 30.03.2013

 • Характеристика підручника, його зміст. Короткі тези розділу "Театр": його розвиток в зв’язку із поступом українського суспільства, наддніпрянський театр у 1850-1870 рр., заснування театральних дружин, створення музею та першого постійного театру.

  анализ книги, добавлен 07.03.2010

 • Історія виникнення та специфічні особливості театральних традицій на західноукраїнських землях. Роль І. Озаркевича у виникненні літературної адаптації. Створення українського аматорського театру в Коломиї, перші п’єси. Сучасний стан Коломийського театру.

  реферат, добавлен 06.11.2017

 • Проблеми діалогу сучасного суспільства, ролі театру, як фактора міжкультурної комунікації. Специфіка театральної ігрової дії як семіотичного ансамблю, заснованого на різнорідних засобах художньої виразності. Синкретичний характер китайського театру.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Засновники Театру корифеїв - першого професійного українського театру. Царські укази про заборону українського слова і національного театру на шляху розвитку мистецтва. Внесок М. Кропивницького у створення прекрасної трупи акторів та режисури театру.

  презентация, добавлен 02.09.2012

 • Біографія Леся Курбаса - видатного діяча українського театру, засновника спочатку політичного, а потім і філософського театру в Україні. Історія становлення театральних форм та жанрів. Особливості великої бюджетної та малої "благодійної" містерії.

  реферат, добавлен 06.11.2017

 • Характеристика давньогрецького театру, який виник з сільських святкувань на честь бога Діоніса. Міфологія – грунт давньогрецького мистецтва. Особливості організації театральних вистав: актори, маски, хор, глядачі. Театри класичної епохи і епохи еллінізму.

  реферат, добавлен 15.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.