"Два ангела сидят у меня на плечах: ангел смеха и ангел слёз…" (про специфіку російської сміхової культури)

Характеристика сміхових феноменів східнослов’янської культури деякими представниками художньої інтелігенції. Проблема етнічної своєрідності сміху та його естетичних властивостей. Роль гумору в російській традиційній культурі, мистецтві та творчості.

Подобные документы

 • Філософський аналіз сміхової культури України в умовах трансформації сучасного суспільства, проблеми її генезису як соціального явища, соціальна природа сміху у суспільстві. Форми функціонування української сміхової культури, роль анекдоту в ній.

  автореферат, добавлен 25.07.2014

 • Основні теоретичні аспекти, історичні особливості й шляхи розв’язання проблем художньої творчості в гуманістиці України межі ХІХ-ХХ ст. Тенденції розвитку культури, естетичної свідомості й художньої практики в східнослов’янському літературному процесі.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Аналіз сміхової культури епохи бароко у творах П. Глазового на рівні жанрової специфіки. Розгляд інтермедії як синкретичного жанру, що акумулював у собі ознаки народної сміхової культури. Розширення поняття "інтермедії" щодо сценічних творів Глазового.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Культурні різновиди посттоталітарного сміху у країнах соцтабору. Антитоталітарна спрямованість сміхової культури в основі специфіки в Радянському Союзу та Польщі. Подальше дослідження та компаративних практик на матеріалі різних форм сміхової культури.

  статья, добавлен 31.12.2017

 • Співвідношення мови, з одного боку, свідомості і світобачення та культури з іншого, як один з ключових компонентів культури етносу. Зміст і місце цінностей у колективної свідомості суспільства. Особливості мовної східнослов’янської картини світу.

  статья, добавлен 27.08.2012

 • Процеси, що відбувалися в європейській культурі в перехідний період на межі XIX-XX ст. Аналіз феномену синтетичності як однієї з характеристик культури перехідного періоду. Порівняння феноменів синтетичності та творчості, їх ролі у розвитку культури.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Поняття ритуального сміху, його зв’язок з ритуалами та обрядами. Тлумачення змістовного сенсу даного феномена в культурі архаїки, виявлення його символічних метафор. Особливості звернення до нього в творчості різних діячів культури наступних епох.

  автореферат, добавлен 16.10.2013

 • Характеристика методологічних засад розуміння національної культури. Розгляд поняття, сутності і основних функцій культури. Проблема співвідношення національного, інтернаціонального і класового в культурі. Діалектична єдність перервного і неперервного.

  реферат, добавлен 26.02.2015

 • Народження кіно та головні етапи його розвитку як масового мистецтва та складової художньої культури. Видатні особистості, що внесли вклад в розвиток галузі. Розробка та зміст уроку з художньої культури 11 класу "Франція – батьківщина мистецтва кіно".

  курсовая работа, добавлен 25.03.2018

 • Трансляція українських ідей і образів у російську сферу духовного життя в XVII-XX ст. Джерела виникнення українофільства, етапи його розвитку, зв'язок з історико-політичними подіями. Вплив української культурної традиції на розвиток російської культури.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.