Багатоетапні процедури прийняття рішень цілеспрямованими системами в нечітких умовах

Узагальнення багатоетапних задач управління на термінальнім інтервалі часу динамічною системою. Процедури побудови моделей вибору нечітких альтернатив. Показники розмитості нечітких множин. Аналіз моделі формування рішень в умовах надзвичайних ситуацій.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.