Етика в менеджменті

Особливості формування етичних норм у службових відносинах. Визначення управлінських заходів забезпечення ділових етичних відносин. Інструменти поліпшення етичності поведінки в організаціях. Необхідність дотримання правил і норм ділового етикету.

Подобные документы

 • Процес поєднання етики і теорії бізнесу. Функціональна необхідність існування етичних правил в бізнесі. Історія розвитку ділових стандартів російських та американських підприємців. Ідея вироблення єдиного кодексу етичних принципів для бізнесменів.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Сутність етикету як сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків. Характеристика основних сфер и проявів ділового етикету. Особливості головних принципів: ввічливість, тактовність, взаємоповага, гідність, порядність.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2013

 • Дотримання принципу моральності в рекламі. Проблема сприйняття реклами споживачами та дотримання особистих немайнових прав клієнтів і не порушення етичних норм суспільства. Особливості законодавчого регулювання етичних і естетичних аспектів реклами.

  статья, добавлен 12.04.2017

 • Дослідження етики поведінки вартових порядку в службових і позаслужбових стосунках як особливої категорії норм моралі і моральності. Вивчення правої свідомості і норм поведінки вартових порядку в суспільстві: вимоги до зовнішнього вигляду і жестикуляції.

  реферат, добавлен 16.05.2011

 • Етикет службових взаємин як логічне вираження кращих норм і правил поведінки. Правила та основні принципи службового етикету. Етичні кодекси державних службовців, кодекси поведінки. Професійна етика державних службовців: аналіз світової практики.

  реферат, добавлен 22.02.2011

 • Володіння правилами етикету як один із найважливіших показників статусу та позиції людини в суспільстві. Розкриття актуальних етичних проблем бізнесу та управління, серед яких етика, адміністративна етика, питання взаємостосунків між діловими партнерами.

  статья, добавлен 10.05.2018

 • Етика як сукупність принципів людської поведінки. Виникнення ділового етикету. Спілкування - складова ділового етикету. Сторони етикету: комунікативна, інтерактивна і перфективна. Рівні спілкування. Імідж - зовнішнє віддзеркалення людського зображення.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна, аналіз її мети та завдань. Вивчення поняття, основних видів, ділового спілкування. Аналіз службового етикету як сукупності правил поведінки людей там, де відбувається їхня професійна діяльність.

  реферат, добавлен 22.10.2015

 • Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Поняття ділового етикету як встановленого порядку поведінки у сфері бізнесу і ділових контактів. Характеристика правил сучасного ділового етикету. Службовий лист та його мета. Опис основних правил, яких потрібно дотримуватись підчас написання листа.

  реферат, добавлен 09.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.