Агрегація клітин в онтогенезі спороутворюючих мікроорганізмів

Дослідження механізмів міжклітинної взаємодії у еукаріот і прокаріот. Динаміка розвитку та міцність міжклітинних зв’язків у процесі агрегації та дезагрегації клітин бактерій. Особливості мінерального обміну бактеріальних клітин на різних етапах розвитку.

Подобные документы

 • Огляд будови та функцій рослинних клітин: цитоплазма, вакуолі, мітохондрії, ядро; утворення соматичних і статевих клітин; онтогенез і фази розвитку рослинних клітин; симпластний та інтрузивний ріст: омніпотентність (тотіпотентність) ембріональних клітин.

  реферат, добавлен 04.05.2014

 • Природні клітини-кілери як унікальна субпопуляція лімфоцитів. Особливості лікування бактеріальних і вірусних захворювань. Розгляд впливу компонентів бактерій на цитотоксичну активність ПК-клітин. Етапи обробки суспензії ПК-клітин розчином глутаргіну.

  реферат, добавлен 31.08.2012

 • Структура і функції бактеріальних клітин, фізіологія обміну речовин у мікроорганізмів, їх роль в ґрунтових процесах і житті рослин. Вивчення морфології різних груп мікроорганізмів та техніки посівів. Методи виділення мікрофлори повітря, ґрунту, води.

  методичка, добавлен 14.07.2017

 • Історичні етапи розвитку клітинної інженерії. Типові гібридні клітини. Особливі типи гібридних клітин. Методи злиття клітин. Метод проточної цитометрії. Гібридома, як результат злиття злоякісних клітин та секретуючих імуноглобуліни клітин імунної системи.

  презентация, добавлен 16.05.2018

 • Дослідження та головні фактори, що впливають на зріст культури клітин ендотеліосаркоми при інкубації з еритропоетином у різних концентраціях. Вплив даної речовини на швидкість і характер адаптації клітин до нового середовища та стимулювання їх поділу.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Аналіз процесів масопереносу в суспензіях клітин кісткового мозку й кордової крові на основних етапах кріоконсервування в присутності гліцерину, диметилсульфоксид і 1,2-пропандіолу, й оцінка стійкості клітин до фізико-хімічних факторів кріопошкодження.

  автореферат, добавлен 12.07.2014

 • Дослідження характеру ростової і функціональної диференціації клітин харових водоростей на різних етапах їх індивідуального розвитку. Визначення особливості накопичення і розподілу фітогормонів у цілих міжвузлях різного віку та у їх структурних елементах.

  автореферат, добавлен 29.08.2014

 • Дослідження топографії і розподілу HPА+-інтердигітуючих клітин які за морфологією мають зірчасту форму і утворюють ланцюжок клітин вздовж паракортикальної зони медіастинального лімфатичного вузла. Активація морфофункціонального стану введенням антигенів.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Об’єми клітин, їх ядер та ядерець, величина ядерно-ядерцевого і ядерно-цитоплазматичного співвідношення. Характер змін морфометричних параметрів, ступінь накопичення нуклеїнових кислот і білка й особливості структурного стану хроматину в ядрах цих клітин.

  автореферат, добавлен 30.07.2014

 • Вивчення будови, хімічного складу та функцій клітин. Характеристика основних речовин, розміщених в цитоплазмі. Розмноження клітин та утворення білка. З'єднання клітин та міжклітинна речовина. Сучасні методи дослідження живої клітини. Клітинна теорія.

  курсовая работа, добавлен 21.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.