Передумови набуття стійкості самоідентичності особистості: ніжність до себе та пошук сенсу життя

Зв’язок любові до себе з пошуком свого призначення. Визначення, що ніжне ставлення до себе на рівні власної духовності знімає напруженість стосунків між своїми "Я", що полегшує ідентифікацію призначення та відкриває можливість до творчого співбуття.

Подобные документы

 • Оцінка ставлення оточення до себе, визначення добра як духовної цінності людини. Поняття та сутність термінів "добро" та "благо", їх взамозв’язок зі злом, причини його виникнення та змін. Думки Августина Блаженного, руйнування моральних засад суспільства

  реферат, добавлен 18.11.2014

 • Дослідження та аналіз особливостей нового переосмислення проблеми світогляду людини. Визначення важливості розуміння людиною себе й свого призначення у світі. Розгляд та характеристика сутності людини, як цілісної триєдності: духу, душі та тіла.

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Смисл життя як морально-світоглядне уявлення людини, за яким вона зіставляє себе і свої вчинки з найвищими цінностями, ідеалом, виправдовується перед собою та іншими. Загальна характеристика головних проблем місця, ролі та призначення людини у світі.

  статья, добавлен 21.02.2018

 • Философские воззрения И. Канта на "вещь в себе", значение и направления развития, а также главные функции данной концепции в его учении. Сущность этого понятия как одного из основных в "Критике чистого разума". Отличия "вещи-в-себе" и "вещи-для-нас".

  контрольная работа, добавлен 01.08.2017

 • Анализ негативного и положительного вариантов определений заботы о себе. Проблематичность аскетических практик как структурного элемента заботы о себе (по М. Фуко) в современной реальности; их специфические черты: позитивная риторика, авторский дизайн.

  статья, добавлен 23.09.2018

 • Аналіз взаємозалежності позитивного і негативного у розвитку особистості. Методичні прийоми і ставлення особистості до вибору себе серед безмежних потенціалів життя. Здатність синтезувати проблеми самовдосконалення як джерело суспільної творчості.

  статья, добавлен 11.10.2018

 • Анализ феноменологической онтологии Ж.-П. Сартра. Бытие-в-себе как субстанция, которую характеризует абсолютная положительность. Противопоставление бытия-в-себе отрицающей (ничтожающей) сущности бытия-для-себя. Свобода как сущность бытия-для-себя.

  статья, добавлен 27.02.2018

 • Імперативність набуття майстерності як шлях людини до усвідомленої гармонізації себе і світу. Аналіз зовнішніх граней майстерності та її внутрішніх механізмів. Пошук сутності майстерності в цілісній особистості людини, в реалізації власних цінностей.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Основні етапи життя М.О. Бердяєва. Вивчення російської релігійної думки. Неприйняття філософом марксизму та комунізму. Розробка проблем сенсу існування особистості. Створення концепції божественного походження свободи та творчості як призначення людини.

  реферат, добавлен 12.04.2014

 • Рассмотрение, изложенных в работе М. Фуко "Герменевтика субъекта" положения общей теории "заботы о себе". Значимость и приоритетность принципа "заботы о себе" как условия доступа к истине в эволюции западного мышления. Обнаружение истока морали.

  статья, добавлен 28.11.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.