Антивоєнний роман Ремарка і Гончара: проблеми типології

З’ясування типологічних особливостей антивоєнних романів "На Західному фронті без змін" Е.М. Ремарка, "Людина і зброя" та "Циклон" О. Гончара, їх поетикальних парадигм. Визначення національно-мистецьких феноменів української та німецької прози ХХ ст.

Подобные документы

 • Дослідження поетики А. Барбюса, Е. Ремарка та О. Гончара. Висвітлення онтологічно-гносеологічного аспекту трагічного у поетиці авторів. Обґрунтування планетарних катаклізмів, філософське та моральне осмислення воєнних катаклізмів у антивоєнних романах.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Дослідження особливостей паралельних структур антивоєнних романів А. Барбюса, Ремарка, Гончара. Їх діалогічна співвіднесеність у процесі осягнення історичної і соціальної істини; функціональність художньої деталі. Принцип історизму антивоєнного роману.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Приймання участі у воєнних діях Хемінгуея та Ремарка. Представлення у творах письменників ненависті до війни, духовної стійкості та віри у можливості людини. Зміст романів "На західному фронті без змін" та "Повернення". Показ душевних страждань індивіда.

  статья, добавлен 15.10.2015

 • Погляд на особистість Еріх Марія Ремарка як на представника "втраченого покоління". Безглуздість війни як головна тема творчості письменника. Наведення історії створення роману "На Західному фронті без змін", аналіз його змісту та основної ідеї.

  реферат, добавлен 19.04.2015

 • Проблема довір’я до людини у романі Гончара "Людина і зброя". Осуд потворних явищ породжених тоталітаризмом. Художня самобутність праці та його пізнавальне значення. Образна важливість створеної композиції. Обов’язки митця і його місця в сучасному житті.

  реферат, добавлен 05.04.2015

 • Проблема жанрово-стильових особливостей прози О. Гончара. Дослідження специфіки роману О. Гончара "Твоя зоря", художньої системи письменника. Огляд ретроспекційних аспектів, метафоризації, психологізації, філософічності і "композиційних зміщень".

  статья, добавлен 13.07.2017

 • Життєпис О. Гончара видатного українського письменника, літературного критика, громадського діяча. Романтична новизна, характерна для сюжетики та композиційних складників прози О. Гончара. Критичний аналіз романів, повістей, збірок оповідань письменника.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Аналіз життєвого і творчого шляху Еріха Марії Ремарка. Визначення характерних рис літератури епохи Ремарка та оцінка їх впливу на створення роману "Тріумфальна арка". Дослідження особливостей формування образів у романі, їх герменевтичний аналіз.

  курсовая работа, добавлен 05.11.2014

 • Проблема вивчення взаємозв'язків і взаємодій національних літератур як одна з головних проблем літературознавства. Розгляд антивоєнних романів Е. Хемінгуея і О. Гончара: характеристика художніх систем прозаїків, аналіз граней інтелектуальності прози.

  автореферат, добавлен 28.09.2013

 • Розгляд фольклорного аспекту творчості українського письменника О. Гончара, а саме, наявності у романному та публіцистичному доробках митця жанрів української народної пісні. Розкриття місця і ролі народної пісні у житті та творчості О. Гончара.

  статья, добавлен 26.08.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.