Максим Рильський. Збірки поезій

Уривок із життєпису поета. Пейзажна лірика М.Рильського. Духовність, культура, мистецтво в поезії Рильського. Ми працю любимо, що в творчість перейшла - натхненна пісня про творчу працю. Краса й велич рідного слова в поетичній творчості, інтимна лірика.

Подобные документы

 • Вивчення біографії Максима Тадейовича Рильського - відомого українського радянського поета, класика української поезії XX віку. Опис дитинства та юності поету, його перші літературні спроби та подальша творчість. Найбільш відомі твори та збірники.

  презентация, добавлен 23.09.2013

 • Максим Рильський як один із найвидатніших майстрів художнього перекладу в українській та світовій літературі початку ХХ століття. Поетична лірика з її різними жанрами та літературними формами - головна царина творчого самовияву цього письменника.

  курсовая работа, добавлен 20.04.2016

 • Життєві обставини та творчість українського поета Івана Франка, особливість та мелодійність його ліричних творів. Історія появи в житті Івана Франка збірки "Зів’яле листя", її місце в творчості поета. Інтимна лірика та особистісні мотиви в збірці.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2015

 • Повість І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства. Краса рідного слова у поезії М. Рильського. Трагедія особистості в романі "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" П. Мирного. Творчість П. Тичини, І. Франка, В. Сосюри, М. Куліша.

  шпаргалка, добавлен 15.06.2015

 • Ознайомлення з діяльністю Максима Тадейовича Рильського - поета і вченого, талановитого перекладача і вдумливого теоретика перекладу. Характеристика процесу розвитку перекладацької роботи в Україні. Дослідження проблеми перекладу для М. Рильського.

  статья, добавлен 22.05.2015

 • Парадокси долі сім'ї Рильських. Роль матері та батька в отриманні освіти та становленні світогляду поета. Скарби любові, краси і волі у його ліричній творчості. Літературний спадок та вплив невільничого періоду на роботи. Особливості ліричної спадщини.

  реферат, добавлен 12.01.2010

 • Біографія і початок творчої діяльності українського митця В.І. Самійленка. Поетична творчість Самійленка: пейзажна, інтимна, філософська лірика. Почуття любові до України у циклі "Україні". Новаторство В. Самійленка у гумористично-сатиричній поезії.

  презентация, добавлен 28.04.2012

 • Особливості поетики Поля Верлена - модернізм, сугестивна лірика, імпресіонізм і символізм, мелодійність. Характеристика збірок "Сатурнічні поезії" і "Колись і недавно"; відображення естетичних поглядів поета у творах "Поетичне мистецтво" і "Осіння пісня".

  презентация, добавлен 05.11.2012

 • Дослідження поетичної спадщини В. Самійленка, яка включає ліричні і сатиричні вірші, переклади творів з російської та зарубіжної класики. Пейзажна та інтимна лірика (цикл "Весна", "Сонетц", "її в дорогу виряджали" і ін.). Філософська лірика В. Самійленка.

  презентация, добавлен 07.05.2014

 • Характеристика особливості мовотворчості Кобзаря, що викладені у наукових працях М. Рильського. Поетична шевченкіана Рильського: її характерні риси, використання епіграфів і ремінісценції. Епіграфи Рильського як засіб уведення у вірш різних компонентів.

  статья, добавлен 27.08.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.