Європейська політика об’єднаної Німеччини

Вплив європейської політики ФРН на досягнення державної єдності німецького народу задля подолання воєнно-політичного розколу континенту. Еволюція підходів правлячих кіл ФРН до розширення ЄС, взаємовідносин з Францією та євроінтеграційного курсу України.

Подобные документы

 • Основи зовнішньої політики Німеччини в проблемно-хронологічних рамках. Дослідження становлення, проблем і перспектив нової зовнішньої політики об'єднаної Німеччини з передовими країнами Європи і виявлення стійких тенденцій, що розвиваються в ній.

  статья, добавлен 16.09.2010

 • Аналіз основних аспектів політичного життя ЄС в умовах подолання фінансово-економічної кризи. Дослідження основних зовнішньополітичних напрямів європейської дипломатії. Визначення перспектив спільної зовнішньої та безпекової політики об’єднаної Європи.

  статья, добавлен 30.01.2016

 • Діяльність України по втіленню стратегії європейської інтеграції і входження до простору об’єднаної Європи в ході імплементації Угоди про партнерство і співробітництво Європейського Союзу з Україною. Еволюція парадигми взаємовідносин Києва з Москвою.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • З’ясування джерел політичних ідей, які лягли в основу Європейської політики сусідства - рамкової політики ЄС щодо його східних і південних сусідів, запровадженої у 2003-2004 р. Європейська політика сусідства, її інструменти, завдання та функції.

  статья, добавлен 18.02.2014

 • Аспекти політичного життя Європейського Союзу в умовах подолання фінансово-економічної кризи. Аналіз її впливу на становлення і розвиток загальноєвропейської зовнішньої політики. Перспективи спільної зовнішньої та безпекової політики об’єднаної Європи.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Розкриття політико-правових аспектів державної політики у сфері євроінтеграції України. Дослідження основ та сутності євроінтеграційного законодавства. Питання реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції, її політико-правового аспекту.

  статья, добавлен 28.11.2016

 • Розгляд передумов становлення України на шлях євроінтегрування та пріоритетності євроінтеграційного курсу. Історичні етапи руху України до Європейської спільноти. Перспектива євроінтеграційного розвитку відноси України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

  курсовая работа, добавлен 28.05.2018

 • Основні завдання Європейської політики згуртування на 2014–2020 р. Елементи реформи цієї політики, які, на погляд Європейської Комісії, сприятимуть економічному зростанню, створенню нових робочих місць, соціальної ізоляції населення в країнах – членах ЄС.

  статья, добавлен 22.03.2016

 • Необхідність внесення в Державну стратегію регіонального розвитку України на період до 2020 року коректив з урахуванням досвіду Європейської політики згуртування та економічної ситуації в країні. Досягнення соціальної та територіальної згуртованості.

  статья, добавлен 03.12.2018

 • Статтю присвячено характеристиці ролі об’єднаної Німеччини у межах діяльності ООН. Розглянуто миротворчі місії, гуманітарну допомогу, пропозицію реформувати Раду Безпеки та проаналізовано їхній вплив на внутрішньополітичний розвиток сучасної Німеччини.

  статья, добавлен 24.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.