Зміст поняття "естетика"

Метакатегоріальний статус поняття "естетичне". Категорії "прекрасне" і "трагічне": генеза, діалектика реальності і закономірності виявлення. Мистецтво як форма суспільної свідомості. Твір мистецтва як художнє ціле. Природа і сутність художнього образу.

Подобные документы

 • Основні категорії естетики. Моделі розуміння прекрасного в естетиці. Піднесення, низьке, трагічне, комічне як категорії естетики. Мимесис – специфічне та різноманітне наслідування. Особливості художнього образу та символу. Канонічне художнє мислення.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Всебічний аналіз специфіки художнього твору, починаючи з прояву символічної реальності на рівні предмета мистецтва і структури художнього образу. Особливості інтерпретації мистецьких композицій, спрямованої на реконструкцію їх символічного змісту.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Естетичні категорії: трагічне та комічне. Зародження драматичного мистецтва, його форми. Поняття та основна структура моральної свідомості та самосвідомості. Загальна характеристика і класифікація головних етичних категорій. Інтерпретація добра і зла.

  контрольная работа, добавлен 28.11.2015

 • Поняття естетичного, основні естетичні категорії. Механізм формування естетичного ставлення. Прекрасне як найвища естетична цінність, зв'язок прекрасного з потворним. Специфіка прояву піднесеного. Сутність комічного та головний пафос трагічного.

  реферат, добавлен 10.11.2014

 • Поняття промислового мистецтва, технічної естетики і дизайну. Проблема гармонії краси і користі. Естетична цінність техніки і новітніх інформаційних технологій. Духовність людини в умовах сучасної техногенної цивілізації. Промислова естетика ХІХ-ХХ ст.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Визначення поняття естетики. Характеристика рівнів естетичної свідомості. Аналіз категорій гармонії, миру та хаосу. Моделі розуміння прекрасного. Визначення категорій піднесеного і низького, комічного і трагічного. Естетичні категорії та людські емоції.

  реферат, добавлен 05.04.2016

 • Характеристика категорій естетики як ступенів становлення та руху естетичної діяльності. Формування категорії "піднесене" як доповнення до категорії "прекрасне", тобто краси, взятої в системі мір. Сенс трагічного і комічного, основні форми їх прояву.

  лекция, добавлен 07.03.2013

 • Загальна характеристика періоду Відродження. Специфіка естетики цієї епохи, її розподіл з теорією мистецтва. Терміни "естетичне" та "чуттєве" у філософії Канта, його відношення до проблеми прекрасного. Естетика Канта з точки зору побудови системи.

  контрольная работа, добавлен 18.06.2013

 • Аналіз естетичних особливостей мистецтва і його засобів. Поняття промислового мистецтва. Функції технічної естетики, сфери її проявів в нинішньому суспільстві. Обов’язки сучасного дизайнера, організація рекламних кампаній, роль у боротьбі з конкурентами.

  реферат, добавлен 23.12.2013

 • Естетика в системі наукового знання. Історичні парадигми їх осягнення. Діалектика прекрасного і потворного. Зв’язок та взаємодія цих естетичних категорій з етичними категоріями добра і зла. Категорії піднесеного та величного, трагічного і комічного.

  реферат, добавлен 21.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.