Діяльність П. Скоропадського напередодні та у роки Другої світової війни: новітні історіографічні інтерпретації та контроверсії

Процес становлення сучасної України. Прихід до влади у Німеччині націонал-соціалістів та запровадження нацистського режиму. Діяльність П. Скоропадського напередодні Другої світової війни. Підготовка гетьманського руху на випадок початку військових дій.

Подобные документы

 • Територіальні захоплення Німеччини та Радянського Союзу в роки Другої світової війни. Мова про інтереси СРСР щодо Південного Сходу Європи у таємному протоколі до Пакту про ненапад. Україна напередодні війни, процес насильницької радянізації з її початком.

  реферат, добавлен 28.12.2011

 • Стан вугільної промисловості і діяльність шахтарів України в роки Другої світової війни. Участь шахтарів республіки в оборонних заходах у роки Другої світової війни, їх внесок у розвиток вугільної промисловості на сході СРСР, організацію опору окупантам.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Правовий статус, соціальний стан, зміни демографічного характеру, які відбувалися в середовищі німецької етнічної групи в Україні в роки Другої світової війни. Ставлення органів радянської влади та нацистського окупаційного режиму до етнічної групи.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Причини початку війни. Плани Німеччини щодо України. Окупація фашистськими військами та їх союзниками. Встановлення окупаційного режиму. Рух Опору в Україні у роки Другої світової війни. Визволення країни та завершальний етап війни, підрахунок втрат.

  реферат, добавлен 15.09.2014

 • Плани Антанти та Троїстого союзу щодо України напередодні Першої світової війни. Головні течії в русі Опору в Україні в роки Другої світової війни. Політичний портрет М. Грушевського. Процес становлення багатопартійної системи в Україні наприкінці 80-х р.

  шпаргалка, добавлен 06.12.2013

 • Аналіз соціально-економічного положення польського населення після встановлення нацистського окупаційного режиму на території Галичини. Запровадження карткової системи - одна з причин появи польських комітетів опіки в період Другої світової війни.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Соціокультурний аналіз театрально-мистецького життя України періоду Другої світової війни. Діяльність провідних оперних театрів країни. Політика радянського та нацистського керівництва стосовно репертуару та кадрів театру. Контроль концертної діяльності.

  статья, добавлен 13.07.2017

 • Огляд політичної ситуації на Україні напередодні другої світової війни. Політичні заходи і реформ влади. Голодомор, на думку Сталіна, - як ефективний і цілком сприйнятий засіб боротьби з українським селянством, "куркульсько-націоналістичним елементом".

  реферат, добавлен 11.10.2009

 • Українське питання напередодні Другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа. Радянізація Галичини, Волині. Бойові дії на території України. Стосунки Німеччини та СРСР. Український визвольний рух, комуністичне підпілля. Спроби відновлення державності.

  книга, добавлен 21.05.2015

 • Зовнішньополітичні та дипломатичні напрями діяльності Німеччини відносно Польщі та України наприкінці 1930-х років. Фашизм як один із феноменів ХХ століття. Дипломатія Німеччини напередодні Другої світової війни. Вторгнення у Польщу та її загарбання.

  статья, добавлен 10.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.