Естетика І. Канта: продуктивна уява і принцип доцільності

Історичні, культурні і філософські передумови становлення естетики як філософської науки. Роль і місце естетики в системі філософії німецького мислителя І. Канта. Аналіз значення продуктивної уяви, здатності судження, принципу доцільності естетики Канта.

Подобные документы

 • Загальна характеристика періоду Відродження. Специфіка естетики цієї епохи, її розподіл з теорією мистецтва. Терміни "естетичне" та "чуттєве" у філософії Канта, його відношення до проблеми прекрасного. Естетика Канта з точки зору побудови системи.

  контрольная работа, добавлен 18.06.2013

 • Взаємозв'язок естетики з іншими науками. Основні категорії естетики та основні історичні етапи становлення естетики. Естетичні моделі в європейській естетичній культурі. Особливості естетики модернізму, постмодернізму, масової і елітарної культури.

  шпаргалка, добавлен 17.01.2017

 • Об'єкт та предмет естетики, її місце в системі наук. Розвиток естетичної думки. Естетичне відношення до дійсності. Становлення естетики як науки. Розвиток уявлень в руслі філософії. Об'єктивність естетичного. Цінність і цінностна оцінка дійсності.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Перший систематичний підручник філософської дисципліни естетики. Упередження як проблема належного сприйняття естетики Баумґартена. Наука про чуттєве пізнання. Переосмислення раціоналістичної філософії К. Вольфа, пов’язаної із філософією Ґ.В. Ляйбніца.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Етапи становлення естетики як наукової дисципліни, яка наприкінці XVIII–на початку XIX ст. отримує визначне місце в духовному житті України. Діяльність Г.С. Сковороди - одного з найяскравіших представників української філософії та естетики XVIII ст.

  реферат, добавлен 07.08.2012

 • Етичні ідеї та погляди Аристотеля. Особливості естетики І. Канта, його праці "Спостереження над почуттям прекрасного і піднесеного", "Критика чистого розуму". Теорія естетичного як теорія особливого типу духовного досвіду. Положення теорії мистецтва.

  реферат, добавлен 20.11.2014

 • Мета естетики це філософське формування критичних суджень про мистецтво, та його вивчення. Значення естетичних категорій в естетиці. Розуміння терміну "естетична категорія". Проблема прекрасного в історії естетики. Категорії прекрасне і потворне.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Поняття естетики як науки про становлення чуттєвої культури людини. Особливості естетики Середньовіччя. Характеристика естетичної концепції Августина Блаженного. Символ, ідеал та канон в середньовічній естетиці. Специфіка мистецтва Середньовіччя.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Становлення естетичних уявлень, осмислення античними філософами краси та гармонії за допомогою почуттів. Продовження естетичних поглядів Сократа в ідеях Платона. Розвиток естетики як самостійної науки в Європі, її місце у структурі міжпредметних зв'язків.

  реферат, добавлен 06.11.2012

 • Етичні вчення античності, Нового часу. Етичні категорії: ідеал, добро і зло, доброчесність і порок. Основні етичні проблеми сучасності. Національна, сімейна та релігійна етика. Предмет естетики та її місце в системі наук. Соціокультурні функції естетики.

  курс лекций, добавлен 10.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.