"Німа" ішемія міокарду в гострому періоді інфаркту міокарда

Аналіз патогенетичних механізмів розвитку "німої" ішемії у хворих в гострішому та гострому періодах інфаркту міокарда. Клінічні особливості перебігу хвороби. Вплив тромболітичної, антиоксидантної та комбінованої терапії на перебіг та прогноз хвороби.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.