СSRР-система (планування ресурсів, синхронізоване зі споживачем)

Основний принцип системи обробки інформації про покупця в систему процесу планування й управління діяльністю підприємства. Розвиток організаційної структури компанії. Збільшення кількості бізнес-процесів підприємства під час виробництва продукції.

Подобные документы

 • Оцінка технічного рівня розвитку підприємства. Планування ефективної діяльності підприємства: планування випуску та якості продукції, динаміки обсягу та ритмічності виробництва, виконання плану за асортиментом. Шляхи збільшення випуску продукції.

  курсовая работа, добавлен 01.11.2010

 • Стримуючі чинники негативного впливу на розвиток приватного підприємства "Яремус". Переваги та недоліки сформованої лінійної структури управління. Пропозиції щодо збільшення ефективності виробництва. Система міжцехового оперативно-виробничого планування.

  отчет по практике, добавлен 26.01.2014

 • Сучасні проблеми підприємництва в Україні. Система загальнодержавного управління підприємствами. Бізнес-планування підприємства. Ресурсне забезпечення виробництва, собівартість продукції. Кооперування, комбінування та диверсифікація виробництва.

  методичка, добавлен 18.12.2014

 • Розробка бізнес–плану, його характеристика та особливості. Аналіз зовнішнього середовища та вибір регіону. Формування організаційної структури підприємства, визначення штату працівників. Економічні характеристики продукції, прогноз фінансових результатів.

  контрольная работа, добавлен 20.05.2016

 • Використання функціонально-вартісного аналізу у сфері організаційної структури підприємства. Підвищення якості процесів прийняття управлінських рішень, удосконалення кадрового забезпечення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

  статья, добавлен 13.09.2016

 • Дослідження процесів планування та практичних рекомендації щодо методів планування виробничої діяльності промислових підприємств. Комплексна оптимізація процесів виробництва з урахуванням особливостей технологічних маршрутів виготовлення продукції.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Роль і місце планування в управлінні. Показники використання виробничої потужності. Фінансове планування та планування розвитку підприємства. Планування виробництва і його забезпечення. Методика розрахунку економії витрат. Сутність норм та нормативів.

  курс лекций, добавлен 20.10.2014

 • Аналіз діяльності підприємств з виробництва, реалізації морозива як об'єктів планування. Основні положення формування інформаційних ресурсів у системі планування діяльності виробничо-торговельного підприємства, модель його системи інформаційних ресурсів.

  автореферат, добавлен 25.08.2015

 • Структура процесу виробництва. Механізм планування виробничої програми. Вибір оптимального плану для збільшення прибутку. Класифікація витрат виробництва. Сутність собівартості продукції. Управління витратами та виробничою програмою підприємства.

  реферат, добавлен 04.04.2015

 • Організаційно-економічна характеристика господарства ТОВ "Дружба", юридичний статут підприємства та органи управління. Особливості планування в сільському господарстві. Організація і планування виробництва продукції рослинництва, заходи по їх покращенню.

  курсовая работа, добавлен 16.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.