Забезпечення активної відмовостійкості систем керування статично нестійкими динамічними об’єктами

Розробка методів відмовостійкого керування статично нестійкими динамічними об'єктами в аварійних режимах функціонування. Математичні моделі оперативного діагностування технічного стану систем керування нестійкими багатомірними об'єктами в реальному часі.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.