Е.Р. фон Штерн – дослідник античної археології Північного Причорномор’я (кін. XIX - поч. XX ст.)

Діяльність відомого вченого-антикознавця кінця XIX - початку XX ст. Е.Р. фон Штерна. Неоціненний внесок вченого у справу розвитку Одеського археологічного музею. Перша робота Е.Р. Штерна, присвячена вивченню північно-причорноморських старожитностей.

Подобные документы

 • Дослідження діяльності вченого-емігранта П. Курінного – уродженця Умані, історика, археолога, мистецтвознавця, етнографа, музеєзнавця, організатора пам’яткоохоронної справи на Україні. Події життя вченого за радянської доби, коли він працював у Києві.

  статья, добавлен 14.08.2017

 • Дослідження Таврійського товариства історії, археології та етнографії. Внесок Кримського науково-дослідного інституту в історико-етнографічні дослідження. Історико-етнографічне студії Державного палацу-музею тюрко-татарської культури в Бахчисараї.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Висвітлення ідей українського історика і публіциста, відомого дисидента В. Мороза, висловлених у 90-х рр. ХХ - на початку ХХІ ст. Дослідження основних публіцистичних творів В. Мороза даного періоду, його внесок у поширення ідей українського націоналізму.

  статья, добавлен 02.03.2018

 • Біографія всесвітньо відомого вченого Олексія Петровича Стахова. Шлях у "велику науку". Робота в відомих університетах Європи та Африки. Його наукові праці та досягнення. Найбільш яскраві виступи професора Стахова, які принесли йому світове визнання.

  статья, добавлен 24.06.2016

 • Роки життя та діяльності І.В. Лучицького. Наукова діяльність вченого з вивчення історичного минулого. Аналіз наукової спадщини І.В. Лучицького як дослідника економічного становища французького селянства напередодні французької революції кінця ХVІІІ ст.

  автореферат, добавлен 16.08.2011

 • Історичний огляд державотворення та правового розвитку східнослов'янських племен, що існували на території сучасної України. Період формування рабовласницьких об’єднань племен в Криму. Джерела права періоду держави племен Північного Причорномор’я.

  контрольная работа, добавлен 06.08.2013

 • Дослідження основних аспектів становлення геронтологічної науки в Україні, висвітлення внеску учених в її розвиток. Розгляд організаційної та науково-дослідної роботи відомого українського вченого-геронтолога В.В. Фролькіса впродовж 1960-1990-х рр.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Науково-педагогічний та життєвий шлях черкаського історика, кандидата історичних наук, доцента Ю.М. Вовкотруба. Особливості його становлення як викладача вищої школи. Внесок вченого у дослідження історії розвитку прикладної механіки в Україні в XIX ст.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Особливості устрою козацько-гетьманської держави. Науковий доробок С. Рудницького-історика, переважну частину праць якого було присвячено подіям козацької історії XV—XVII ст.. Внесок відомого вченого-географа в розробку історіографії історії козацтва.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • Комплексне висвітлення життєвого шляху, наукової, науково-методичної, педагогічної та археографічної діяльності М.Ф. Владимирського-Буданова. Умови формування наукового світогляду вченого та його внесок в історичну науку в Україні та Російській імперії.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.