Європейська цивілізація та місце у ній України

Систематизація підходів до визначення цивілізації. Критика організмістського та редукціоністського підходів до її визначення. Системний підхід до вивчення цивілізацій, виділення вимірів та критеріїв її визначення. Місце України у європейській цивілізації.

Подобные документы

 • Стародавня українська культура: пам'ятки трипільської цивілізації, опішнянська кераміка. Розвиток давньої науки, сільського господарства та технічних знань на території Придніпров'я. Інтелектуальний розвиток українців, версії щодо їхнього походження.

  реферат, добавлен 03.10.2015

 • Розгляд "відкритої інтерпретації" у герменевтичній теорії Ф. Шлейєрмахера. Можливості формулювання існування культурологічної герменевтики як єдиної методології аналізу людської культури та її проявів. Розкриття змісту і значення тексту в цивілізації.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Вивчення дворянської сільської садиби Лівобережної України XIX ст. Визначення її ролі у процесі культурно-національного будівництва. Доцільність застосування дефініції "культурне гніздо" для характеристики форм реалізації світоглядних пріоритетів знаті.

  автореферат, добавлен 25.08.2015

 • Історія формування цивілізації майя та її вплив на сучасну культуру народів латиноамериканських країн. Система державної влади та суспільний устрій давніх майя. Їх наукові надбання, релігійні уявлення, особливості літератури, мистецтва, архітектури.

  курсовая работа, добавлен 11.10.2009

 • Основні етапи історії розвитку культурологічного знання. Характеристика основних типів цивілізації в історії людства. Наукові підходи до проблеми розвитку науки й техніки. Різновиди субкультурних утворень минулих культурно-історичних епох і сьогодення.

  курс лекций, добавлен 27.09.2017

 • Культура людської цивілізації в сукупності чинників соціального розвитку і суспільного життя, як віддзеркалення людської життєдіяльності в результатах праці в системі соціальних норм. Субкультура, як діяльність соціального співтовариства людей.

  реферат, добавлен 23.06.2010

 • Суть футуристичної концепції культури у контексті українських дискусій, які відбувалися в ХХ столітті. Формування Семенком оригінальної моделі цивілізації як системи систем, якій притаманна особлива динаміка, описана через закон "деструкції-конструкції".

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Розгляд питання побутування гончарної традиції на території Лівобережної України. Аналіз традиційного гончарства; його роль та місце в традиційно-побутовій культурі України. Регіональні відмінності гончарних виробів Полтавщини, Харківщини, Чернігівщини.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Комплексне вивчення народного мистецтва півдня України кінця XIХ - початку ХХ ст. Дослідження та аналіз морфостилістики народного мистецтва регіону. Визначення місця виробів народних майстрів в архітектурно-художніх обширах південноукраїнського житла.

  автореферат, добавлен 09.11.2013

 • Передумови генезису українських вертепних вистав в історичному контексті культурної комунікації України та Західної Європи. Визначення та обґрунтування ролі різдвяного вертепу як синкретичного виду мистецтва в євроінтеграційних процесах сучасної України.

  статья, добавлен 11.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.