Характер зв’язку психологічних властивостей особистості з різними формами прояву гумору

Огляд провідних підходів до концептуалізації нових уявлень про загальнолюдські цінності на сучасному постнекласичному етапі розвитку психологічної науки. Емпіричний аналіз зв’язку між особистими якостями та рівнем сформованості позитивних цінностей.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.