Етика розвитку та впровадження інноваційної культури особистості

Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

Подобные документы

 • Розвиток філософської думки в Україні (етики) та вплив на неї поразки української революції 1917-1920 років, встановлення більшовицької влади. Аналіз етичних поглядів В. Винниченко. Основні правила конкордистської етики для індивіда та колективу.

  реферат, добавлен 17.12.2017

 • Дослідження понять "судова етика" та "суддівська етика" як лексично схожих конструкцій, що водночас різняться своїм змістом і обсягом. Аналіз судової етики як системи морально-ціннісних орієнтирів, правил, які регулюють поведінку у судовому процесі.

  статья, добавлен 14.12.2020

 • Аналіз генезису моральних норм і критеріїв у ставленні до природи в процесі суспільно-історичного поступу людства. Дослідження морально-етичних підходів до гуманізації відносин з природою. Проблеми виживання людей в сучасному екологічному середовищі.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Особистісна ідентичність як одна з основних проблемних точок сучасної етики та практичної філософії. Характеристика концептуальної основи для пізнання етичних проявів індивідуальності. Аналіз методики самозасвідчення в романах Федора Достоєвського.

  автореферат, добавлен 29.08.2014

 • Роль мовних засобів у процесі вербалізації аналізованих концептів ділової етики. Дослідження мови як невід’ємної складової соціальної реальності. Виявлення семантико-когнітивних особливостей текстів. Основні функції кодексів корпоративної етики.

  статья, добавлен 25.09.2017

 • Зміст, ідеали, категорії та імперативи дружинної етики Київської Русі. Взаємодія відмінних ідеалів етики в культурі ("воїнства Христового", "ідеального князя" та мирського). Розмітка та еволюція фундаментальних етичних категорій (доблесть, честь, слава).

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Емпіричний і теоретичний рівні в структурі наукового знання. Висновки й рекомендації сучасної етики. Проблема обґрунтування моральних норм і цінностей. Система моральних та духовних орієнтирів, відповідна до запитів часу й повноти нинішнього досвіду.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Поняття етики бізнесу та її становлення від найдавніших часів і до наших днів: рівні етичних правил, мораль буржуазного суспільства. Втілення ідеї "капіталізму добробуту" етико-економічної концепції Г. Форда в організації та її практичне значення.

  реферат, добавлен 05.11.2014

 • Спілкування як царина людської моральності. Парадигма спілкування в сучасній культурі. Аспекти стимулюючої ролі спілкування в житті людської особистості й культури загалом. Відкритість і замкненість, монологічність і діалогічність людської особистості.

  лекция, добавлен 19.03.2015

 • Характеристика сутності концепту "професійна етика PR-діяльності" на понятійному рівні. Окреслення етичних принципів професійної діяльності в системі паблік рилейшнз як ієрархічну трирівневу системи в контексті зарубіжної та вітчизняної практики.

  статья, добавлен 05.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.