Етика розвитку та впровадження інноваційної культури особистості

Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

Подобные документы

 • Роль мовних засобів у процесі вербалізації аналізованих концептів ділової етики. Дослідження мови як невід’ємної складової соціальної реальності. Виявлення семантико-когнітивних особливостей текстів. Основні функції кодексів корпоративної етики.

  статья, добавлен 25.09.2017

 • Зміст, ідеали, категорії та імперативи дружинної етики Київської Русі. Взаємодія відмінних ідеалів етики в культурі ("воїнства Христового", "ідеального князя" та мирського). Розмітка та еволюція фундаментальних етичних категорій (доблесть, честь, слава).

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Емпіричний і теоретичний рівні в структурі наукового знання. Висновки й рекомендації сучасної етики. Проблема обґрунтування моральних норм і цінностей. Система моральних та духовних орієнтирів, відповідна до запитів часу й повноти нинішнього досвіду.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Поняття етики бізнесу та її становлення від найдавніших часів і до наших днів: рівні етичних правил, мораль буржуазного суспільства. Втілення ідеї "капіталізму добробуту" етико-економічної концепції Г. Форда в організації та її практичне значення.

  реферат, добавлен 05.11.2014

 • Спілкування як царина людської моральності. Парадигма спілкування в сучасній культурі. Аспекти стимулюючої ролі спілкування в житті людської особистості й культури загалом. Відкритість і замкненість, монологічність і діалогічність людської особистості.

  лекция, добавлен 19.03.2015

 • Характеристика сутності концепту "професійна етика PR-діяльності" на понятійному рівні. Окреслення етичних принципів професійної діяльності в системі паблік рилейшнз як ієрархічну трирівневу системи в контексті зарубіжної та вітчизняної практики.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнської моралі. Особливості ідеологіі та етики християнства, їх роль. Характеристика сутності та значення заповідей. Цінності української родини: традиції і сучасне становище.

  реферат, добавлен 30.03.2009

 • Професійна етика перекладачів, її предмет та основні принципи та актуальність в інформаційному суспільстві. Моральний кодекс для перекладача. Проблеми етики перекладу в Україні та підхід зарубіжних теоретиків і практиків перекладу до етичних питань.

  реферат, добавлен 26.03.2014

 • Визначення філософських засад сучасної прокурорської етики. Етика прокурора як невід’ємна складова професійної поведінки. Деформації поведінки та шляхи їх подолання. Сучасне законодавство з приводу норм права і моралі в повсякденній діяльності прокурора.

  статья, добавлен 28.02.2016

 • Хороші манери, дотримання норм етикету та їх необхідність. Умова соціальної цінності культури. Поняття вихованості і невихованості. Вихованість як соціально необхідна суспільна цінність. Тактовність і мовлення як обов’язкові атрибути культури спілкування.

  доклад, добавлен 22.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.