Етика розвитку та впровадження інноваційної культури особистості

Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

Подобные документы

 • Синтез раціональних аспектів основних етичних учень Нового часу в етичній концепції І. Канта. Розмежування Кантом сфер дослідження етики і психології. Становлення абсолютного духу, який реалізує самопізнання абсолютної ідеї в етиці Г.В.Ф. Гегеля.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Розгляд поняття этики. Короткий огляд історії походження терміну. Сучасний стан етики. Класифікація етичних цінностей. Формування моральних критеріїв. Характеристика ділового телефонного спілкування. Складники телефонної розмови. Рекомендації і принципи.

  реферат, добавлен 30.11.2011

 • Потенціал концепцій постмодерну для виявлення тенденцій репрезентації моралі та етики в сучасному соціогуманітарному дискурсі. Необхідність нових етичних підходів до інтерпретацій моралі як феномену в соціокультурних реаліях після постмодерної доби.

  статья, добавлен 15.03.2020

 • Вивчення передумов виникнення і проблем формування екологічного обов'язку та відповідальності. Вплив праць представників "Римського клубу" на формування екологічної етики як наукового та культурного феномену. Проблеми реалізації ідей екологічної етики.

  статья, добавлен 14.08.2016

 • Вплив християнської етики як на духовно-світоглядні орієнтації, так і на соціальне функціонування суспільства. Побутові православні морально-етичні особливості та вищої моральності. Взаємоплив офіційної християнської культури і народного християнства.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Реалізація "права на неправду" в політиці та соціальному житті. Філософський аналіз культурно-соціальній ангажованості брехні. Трактування етичних заборон та відповідальності за обман на шляху морально-правового розвитку особистості та суспільства.

  статья, добавлен 22.07.2020

 • Реалізація "права на неправду" в політиці та соціальному житті. Філософський аналіз культурно-соціальній ангажованості брехні. Трактування етичних заборон та відповідальності за обман на шляху морально-правового розвитку особистості та суспільства.

  статья, добавлен 08.10.2020

 • Визначення особливостей та доцільності переходу вітчизняної економіки на принципи сталого розвитку. Історія становлення концепції навколишнього середовища в західному світі та сучасні проблеми екологічної етики. Мотивація полювання та мисливська етика.

  контрольная работа, добавлен 22.09.2014

 • Сутність етики як принципів поведінки особи, та особливості її прояву як наукового напрямку в різних сферах діяльності. Етапи розвитку етики від стародавніх часів до сьогодення, досягнення вчених різних часів. Визначення моралі та шляхи її дослідження.

  лекция, добавлен 07.07.2017

 • Етика та мораль, особливості їх взаємозв’язку. Відмінність між мораллю та моральністю. Етика як філософська наука. Основні завдання науки етики: проблема подолання нинішньої методологічної кризи, проблема обґрунтування моральних норм та цінностей.

  реферат, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.