Етика розвитку та впровадження інноваційної культури особистості

Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

Подобные документы

 • Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнської моралі. Особливості ідеологіі та етики християнства, їх роль. Характеристика сутності та значення заповідей. Цінності української родини: традиції і сучасне становище.

  реферат, добавлен 30.03.2009

 • Визначення філософських засад сучасної прокурорської етики. Етика прокурора як невід’ємна складова професійної поведінки. Деформації поведінки та шляхи їх подолання. Сучасне законодавство з приводу норм права і моралі в повсякденній діяльності прокурора.

  статья, добавлен 28.02.2016

 • Професійна етика перекладачів, її предмет та основні принципи та актуальність в інформаційному суспільстві. Моральний кодекс для перекладача. Проблеми етики перекладу в Україні та підхід зарубіжних теоретиків і практиків перекладу до етичних питань.

  реферат, добавлен 26.03.2014

 • Хороші манери, дотримання норм етикету та їх необхідність. Умова соціальної цінності культури. Поняття вихованості і невихованості. Вихованість як соціально необхідна суспільна цінність. Тактовність і мовлення як обов’язкові атрибути культури спілкування.

  доклад, добавлен 22.04.2010

 • Синтез раціональних аспектів основних етичних учень Нового часу в етичній концепції І. Канта. Розмежування Кантом сфер дослідження етики і психології. Становлення абсолютного духу, який реалізує самопізнання абсолютної ідеї в етиці Г.В.Ф. Гегеля.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Розгляд поняття этики. Короткий огляд історії походження терміну. Сучасний стан етики. Класифікація етичних цінностей. Формування моральних критеріїв. Характеристика ділового телефонного спілкування. Складники телефонної розмови. Рекомендації і принципи.

  реферат, добавлен 30.11.2011

 • Потенціал концепцій постмодерну для виявлення тенденцій репрезентації моралі та етики в сучасному соціогуманітарному дискурсі. Необхідність нових етичних підходів до інтерпретацій моралі як феномену в соціокультурних реаліях після постмодерної доби.

  статья, добавлен 15.03.2020

 • Вивчення передумов виникнення і проблем формування екологічного обов'язку та відповідальності. Вплив праць представників "Римського клубу" на формування екологічної етики як наукового та культурного феномену. Проблеми реалізації ідей екологічної етики.

  статья, добавлен 14.08.2016

 • Вплив християнської етики як на духовно-світоглядні орієнтації, так і на соціальне функціонування суспільства. Побутові православні морально-етичні особливості та вищої моральності. Взаємоплив офіційної християнської культури і народного християнства.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Визначення особливостей та доцільності переходу вітчизняної економіки на принципи сталого розвитку. Історія становлення концепції навколишнього середовища в західному світі та сучасні проблеми екологічної етики. Мотивація полювання та мисливська етика.

  контрольная работа, добавлен 22.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.