Етика розвитку та впровадження інноваційної культури особистості

Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

Подобные документы

 • Формування в особистості здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності. Поняття естетичного виховання. Відображення надбання культури народу. Вплив на творення нових духовних цінностей і мистецьких витворів.

  контрольная работа, добавлен 11.02.2014

 • Основні етапи становлення та розвитку етики. Різні підходи до трактування означеної педагогічної категорії. Структура етики та виокремлення її змістових блоків. Характеристика типів професійної етики та її представлення в різних аспектах діяльності.

  статья, добавлен 21.05.2013

 • Вивчення діяльності педагога з точки зору естетичної науки як форми духовного життя особистості і нації. Значення естетики, яка несе в собі потенціал, завдяки якому можна підвищити рівень культури i прискорити процес переходу від людини до особистості.

  реферат, добавлен 13.09.2010

 • Адвокатська етика як нормативна система, яка охоплює питання моралі в його відносинах з громадянами, органами та особами, що застосовують закон. Поняття, сутність та правила етики адвоката в сучасній юридичній науці, а також її професійне значення.

  реферат, добавлен 12.02.2014

 • Аналіз поняття корпоративної культури в різні епохи, у різних вчених. Визначення поняття в системі вищої школи. Моральні чинники та етичний кодекс викладача як основа формування базових засад корпоративної культури в освітній сфері, поваги до особистості.

  статья, добавлен 04.12.2018

 • Визначення моральних норм і меж, в яких має розгортатися туристська діяльність. Вивчення основних положень Глобального етичного кодексу туризму. Етика туризму як різновид прикладної етики. Вивчення гостинності як базового поняття людської етики.

  статья, добавлен 13.12.2018

 • Етнокультурні чинники вербалізації морально-етичних концептів в українській мовній картині світу. Впровадження аналізу тексту в практику навчання сучасної української мови у початковій школі. Ознайомлення школярів з правилами етикету та правил поведінки.

  статья, добавлен 13.05.2018

 • Аналіз проблем трансформації традиційної етики як соціокультурного наслідку високих темпів креативно-інноваційного розвитку. Наслідки зростаючої ролі креативності: автономність творчості, нерівномірність розподілу творчої активності, етичні проблеми.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Методологічні засади етичного дослідження. Типи етичних теорій в тлумаченні джерела моралі та моральної нормативності. Виявлення специфіки філософсько-етичних міркувань у різні історичні епохи та у межах культурних традицій. Підхід проблемного аналізу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Історія етичних і естетичних категорій. Розгляд основних принципів їх класифікації. Характеристика основних категорій етики - добро і зло, справедливість, смисл (сенс) життя, щастя, моральний вибір, совість (сумління), гідність і честь, моральний ідеал.

  контрольная работа, добавлен 28.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.