Етика розвитку та впровадження інноваційної культури особистості

Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

Подобные документы

 • Основоположні науково-теоретичні засади моралі й етики, їх змістовне наповнення. Дослідження питання запровадження морально-етичних засад у професійній діяльності спеціаліста-поліграфолога. Запровадження етичного кодексу в діяльності поліграфолога.

  статья, добавлен 31.05.2022

 • Етика та мораль, особливості їх взаємозв’язку. Відмінність між мораллю та моральністю. Етика як філософська наука. Основні завдання науки етики: проблема подолання нинішньої методологічної кризи, проблема обґрунтування моральних норм та цінностей.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Сутність етики як принципів поведінки особи, та особливості її прояву як наукового напрямку в різних сферах діяльності. Етапи розвитку етики від стародавніх часів до сьогодення, досягнення вчених різних часів. Визначення моралі та шляхи її дослідження.

  лекция, добавлен 07.07.2017

 • Реалізація "права на неправду" в політиці та соціальному житті. Філософський аналіз культурно-соціальній ангажованості брехні. Трактування етичних заборон та відповідальності за обман на шляху морально-правового розвитку особистості та суспільства.

  статья, добавлен 22.07.2020

 • Реалізація "права на неправду" в політиці та соціальному житті. Філософський аналіз культурно-соціальній ангажованості брехні. Трактування етичних заборон та відповідальності за обман на шляху морально-правового розвитку особистості та суспільства.

  статья, добавлен 08.10.2020

 • Основні етапи становлення та розвитку етики. Різні підходи до трактування означеної педагогічної категорії. Структура етики та виокремлення її змістових блоків. Характеристика типів професійної етики та її представлення в різних аспектах діяльності.

  статья, добавлен 21.05.2013

 • Формування в особистості здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності. Поняття естетичного виховання. Відображення надбання культури народу. Вплив на творення нових духовних цінностей і мистецьких витворів.

  контрольная работа, добавлен 11.02.2014

 • Дослідження етичної рефлексії в сфері інформаційно-комунікативних технологій. Розгляд етичних аспектів інформаційно-обмінних процесів, що характеризують соціальну комунікацію в будь-якому суспільстві. Вивчення ресурсів розвитку інформаційної етики.

  статья, добавлен 01.11.2021

 • Адвокатська етика як нормативна система, яка охоплює питання моралі в його відносинах з громадянами, органами та особами, що застосовують закон. Поняття, сутність та правила етики адвоката в сучасній юридичній науці, а також її професійне значення.

  реферат, добавлен 12.02.2014

 • Визначення моральних норм і меж, в яких має розгортатися туристська діяльність. Вивчення основних положень Глобального етичного кодексу туризму. Етика туризму як різновид прикладної етики. Вивчення гостинності як базового поняття людської етики.

  статья, добавлен 13.12.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.