Їздці-ентедоніни (hymenoptera: eulophidae, entedoninae) України: морфо-біологічний аналіз та еколого-фауністичний огляд

Видовий склад та фауністична ревізія ентедонін України. Морфологія імаго як основа для визначення діагностичного значення окремих ознак. Дані з морфології, біології преімагінальних фаз розвитку, трофічних зв'язків та способу життя імаго ентедонін.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.