Жанрова своєрідність і комунікативні властивості прози Н. Саррот

Художня специфіка прози Наталі Саррот як прикладу Нового Роману та літератури постмодернізму. Нова форма презентації ментальних процесів за допомогою "тропізмів". Філологічний аналіз романів Н. Саррот "Золоті плоди", "Ви чуєте їх?" та "Відчиніть".

Подобные документы

 • Теорія та історія жанрології прози, художня епіка У. Самчука, західноукраїнська романістика 30-40 рр. ХХ ст. Визначенні й окресленні жанрової структури романів У. Самчука, в аналізі особливостей їх структурно-стилістичної і наративної організації.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Дослідження антивоєнної малої прози Наталі Романович-Ткаченко в контексті літератури "втраченого покоління". Ідейно-тематичні виміри, жанро-стильові й поетикальні особливості антивоєнної прози письменниці. Розкриття природи жіночого бачення війни.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Дослідження своєрідності художньої прози відомого російського письменника, журналіста і критика ХІХ століття Сенковського. Особливості фантастичної прози письменника, специфіка його фейлетонів, сатиричних повістей і романів з елементами моралізаторства.

  автореферат, добавлен 08.11.2013

 • Систематизація найбільш перспективних дослідницьких напрямків та дискусійних аспектів науково-критичного дискурсу творчості М. Турньє. Опис жанрової природи "неолегенди". Аналіз хронотопу, персонажного та сюжетного рівнів філософських романів письменника.

  автореферат, добавлен 26.06.2018

 • Аналіз монографії В. Кизилової "Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва". Погляд на прозу для дітей та юнацтва ХХ ст. як парадигму розвитку казкової і пригодницької літературних систем. Матриця соціального макрокосму в художніх текстах.

  статья, добавлен 27.08.2016

 • Жанрова еволюція та аналіз особливостей поетики малої прози Е. Золя. Характер еволюції літературно-естетичної концепції Е. Золя. Жанрова та стильова різноманітність малої прози письменника, її архітектоніки. Нариси, новели, новелістичні повісті Е. Золя.

  автореферат, добавлен 24.06.2014

 • Теоретичні аспекти аналізу проблеми виокремлення малої прози. Аналіз синхронічного та діахронічного аспектів розвитку сучасної корейської малої прози. Вивчення змістово-тематичного наповнення та особливостей жанрової парадигми корейської прози.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Жанрові особливості романної прози В. Даниленка в сучасному українському немодерністському дискурсі. Своєрідність авторського моделювання дійсності у романах "Газелі бідного Ремзі", "Капелюх Сікорського". Специфіка, новаторство художнього мислення митця.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Дослідження жанрових різновидів романної прози В. Гюго, а саме романів про минуле та історичних романів. Віднесення романів В. Гюго "Ган-Ісландець", "93 рік" до жанру історичного роману та романів "Бюг Жаргаль", "Знедолені" до соціального роману.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • Розгляд стратегій "театралізації" літературного тексту в контексті взаємодії мистецтва літератури та театру. Механізми актуалізації театрального коду в іспанській інтелектуальній прозі постмодернізму. Перспективи іспанського постмодерністського роману.

  статья, добавлен 03.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.