Фiлософiя економiки як предмет економічної теорiї

Сутність i проблемна сфера філософії економік. Актуалізація методологічної ролі філософсько-економічних досліджень у сьогоденні. Зміст та еволюція поняття "економіка" у філософії. Вивчення змін у соціальній сфері сучасного українського суспільства.

Подобные документы

 • Предмет, основи поняття та принципи філософії екзистенціалізму. Фундаментальне визначальне поняття екзистенційної філософії. Предмет філософії неотомізму, загальна доктрина соціальної філософії неотомістської теорії. Сутність та принципи неопозитивізму.

  реферат, добавлен 25.04.2009

 • Сутність економічних процесів, проблем у власне людському вимірі, у контексті найрізноманітніших форм життєдіяльності суспільства і особи розглядає філософія економіки. Зміст та еволюція економіки. Сутність суспільного виробництва та філософії грошей.

  реферат, добавлен 23.10.2008

 • Дослідження трансформації сучасного українського суспільства в умовах глобалізації та антикомунікації. Розвиток масових комунікацій, культури та мистецтва. Вивчення ролі поп-науки в реаліях постмодернізму. Оцінка впливу поп-філософії на масову свідомість.

  статья, добавлен 15.10.2018

 • Формування предмету філософії в історії культурно-історичного розвитку суспільства. Філософія і наука. Форми і методи філософії. Запровадження Платон одним з перших в історії філософії поняття "форма". Філософія Арістотеля. Прибічники матеріалізму.

  контрольная работа, добавлен 13.10.2008

 • Аналіз структури та парадигм філософії економіки у контексті визначення її теоретичного та практичного значення. Соціально-творчий зміст філософсько-економічного знання. Розгляд засад господарської філософії. Визначення економічної ідеології суспільства.

  автореферат, добавлен 26.08.2014

 • Особливості висвітлення питань філософії об’єктивного духу, свободи, права в філософії різних епох. Специфіка вивчення даної проблематики в творах Гегеля, підходи до визначення цього поняття. Вираження Гегелем свободи волі в розумному самообмеженні.

  статья, добавлен 30.07.2013

 • Сутність системи освіти як соціального інституту, її соціальні функції. Історичні та теоретичні передумови виникнення "філософії освіти", її поняття, предмет, завдання. Структура філософії освіти, розгляд сутності і природи всіх явищ у процесі освіти.

  реферат, добавлен 22.02.2016

 • Поняття сучасної філософії як науки. Її зміст, специфіка, об'єкт та предмет дослідження. Функції, та культурно-історичні передумови виникнення філософії. Розкриття проблеми свідомості та пізнання у філософії. Поняття природи пізнання, життя і смерті.

  курс лекций, добавлен 08.11.2012

 • Пізнання як предмет філософського аналізу та сутність пізнання у філософській традиції. Поняття "філософія пізнання" його сутність у німецькій класичній філософії та гносеологія російської філософії. Сучасне поняття та розуміння філософії та гносеології.

  реферат, добавлен 20.10.2008

 • Актуалізація проблеми співвідношення філософії та її історії. Вивчення проблеми людини в історії філософії. Прагнення до гармонії внутрішнього духовного світу людини з світом зовнішнім. Формування негативно-скептичного відношення до історії філософії.

  статья, добавлен 01.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.